FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Zakelijke vluchten kritisch bekijken

Zakelijke vluchten kritisch bekijken

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_anyaberkut'>anyaberkut</a> - 123RF)
(foto: anyaberkut - 123RF)

De luchtvaartsector heeft zwaar geleden onder de Covid-19 pandemie. Vooral de zakelijke vluchten vielen zowat volledig weg terwijl ondernemingen zich beter vertrouwd maakten met de mogelijkheden van videoconferencing en sommigen hun uitrusting daarvoor opwaardeerden. De Nederlandse coalitie Anders Reizen verenigt 70 werkgevers, waarvan al ruim 30 maatregelen hebben getroffen om met name zakelijke reizen met het vliegtuig slimmer en duurzamer aan te pakken. Onder hen grote namen als PwC, Deloitte, Philips en Arcadis.

Bij PwC is er de ambitie om in 2030 minstens de helft minder kilometers te vliegen dan voor de uitbraak van het Corona-virus. Het inzichtelijk maken van de impact is belangrijk om het maken van andere keuzes te stimuleren. De medewerkers van PwC Nederland beschikken over een dashboard en app waarmee ze zelf direct de impact van hun reisgedrag kunnen zien. Het visualiseren van de CO2-uitstoot spoort aan tot bewuster en slimmer reizen.

Minder en anders vliegen
Bij Deloitte in Nederland hebben de virtuele meeting room en de conference call zich gedurende de pandemieperiode ruimschoots bewezen als goede, efficiënte alternatieven. Voordien was er ook al een duurzaam mobiliteitsbeleid uitgewerkt, inclusief de ambitie om de CO2-footprint te verlagen door minder te vliegen. Deloitte wil op de ingeslagen weg verder gaan en minimaal gebruik maken van het vliegtuig. Zo geldt dat het vliegtuig pas in beeld komt vanaf een reisafstand van 700 km of meer. Slechts wanneer die afstand afleggen met de trein extreem veel tijd kost, kan daarvan worden afgeweken. Voor reizen naar Parijs, Brussel, Frankfurt en Londen is de eerste keuze altijd de trein.

Wanneer toch gekozen wordt voor het vliegtuig, dan vliegen Deloitte-medewerkers altijd in economyclass voor zover de vluchtduur maximaal 8 uur bedraagt. Dat is het geval voor de oostkust van de USA. Businessclass wordt enkel nog toegestaan bij langere afstanden en nachtvluchten. De argumentatie voor economyclass – ook al de norm bij andere leden van de coalitie Anders Reizen – luidt als volgt: “Een businessclass-stoel neemt drie keer zoveel ruimte in als een economyclassstoel en gaat dus ook met drie keer zoveel CO2-uitstoot gepaard”.

Niet langer vanzelfsprekend
Bij Philips klinkt het als volgt: “Vroeger vlogen we veel, tijdens de pandemie vlogen we niet en in de toekomst vliegen we veel minder”. Tot 2025 wil Philips de stijging van het aantal zakelijke vluchten tot 10 à 20% procent beperken. Daarnaast stelt men vast dat ‘niet alles online kan en vliegen soms toch nodig is’.

Ook Arcadis is vastbesloten om het aantal vliegtuigkilometers te beperken: "In lijn met de ambitie om met de bedrijfsvoering in Nederland in 2030 CO2-neutraal te zijn, is er de wil om het aantal gevlogen kilometers tegen 2025 te halveren in vergelijking tot 2019".

Minder en duurzamer reizen levert vanzelfsprekend kostenbesparingen op, maar dat blijkt niet het doel op zich. De Nederlandse bedrijven geven immers aan te investeren in kwalitatieve virtual meeting-faciliteiten. En er is ook volgende kanttekening: “Wie nu in economyclass vliegt kan minder uitgerust op de bestemming aankomen dan wanneer dat in businessclass gebeurt, met eventueel nieuwe kosten als een extra hotelovernachting tot gevolg”.
Eduard Codde
24-02-2022