FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Derde werkplek

Derde werkplekNu hybride werken veralgemeend wordt toegepast, zij het met een vaak zeer uiteenlopende verdeling tussen op kantoor en thuiswerken, komt ook de derde werkplek weer ter discussie. Hoewel het enthousiasme voor thuiswerken algemeen zeer groot is, kan niet iedereen in de beste omstandigheden thuiswerken en verschilt de nood aan sociale contacten ook sterk per werknemer. Claude Kouamé, NWOW en FM Consultant, richtte tijdens een workshop de schijnwerpers op de verschillen tussen ‘coworking spaces’ en satellietkantoren.

Dat thuiswerken effectief kan lukken, is allicht wat het meest is bijgebleven. Thuiswerken neemt mobiliteitsstress weg, zorgt voor een betere werk/privé balans, maar heeft ook zijn limieten getoond. Werkgevers moeten niet alleen kijken naar de kansen om hun vastgoedportefeuille af te bouwen als gevolg van thuiswerken, ze moeten evenzeer oplossingen zoeken om het dreigende isolement, een gebrek aan comfort (ergonomie), kortom het welzijn van hun medewerkers te verzekeren.

Satellietkantoor
Een satellietkantoor is eigenlijk een filiaal van het hoofdkantoor en behoort dan ook volledig tot de organisatie. Dat levert een nauwere band met het bedrijf op. De sfeer en de bedrijfscultuur van het hoofdkantoor is identiek over te brengen op het satellietkantoor.

Deze vorm van derde werkplek is slechts haalbaar voor grotere organisaties. Het zal het woon/werktraject wel inkorten t.o.v. een verplaatsing naar het hoofdkantoor, maar het is zeer waarschijnlijk dat er coworking spaces dichter bij de woonplaats van de werknemers te vinden zijn.

Gezien het satellietkantoor kleiner is dan het hoofdkantoor, is het niet eenvoudig tot onmogelijk om werknemers eenzelfde dienstverlening te verzekeren. Thuiswerken stelt Facility en Real Estate Managers al voor vraagstukken m.b.t. het optimaal ruimtegebruik in het hoofdkantoor. Deze onzekerheid keert ook terug bij de satellietkantoren. Facility Management moet zorg dragen voor meerdere locaties (op afstand).

Coworking spaces
Het actuele aanbod coworking spaces maakt dat er bijna altijd een werkplek te vinden is kort bij de woonplaats van de werknemer, waardoor mobiliteitsstress minimaal wordt gehouden.

Coworking spaces bieden een absoluut maximum aan flexibel voor zowel werkgever als werknemer. Het is mogelijk het aantal benodigde werk/vergaderplekken dagelijks te variëren, soms zelfs per uur te boeken. Het gebruik van coworking spaces groeit of krimpt op het ritme van de bedrijfsnoden. Er is een vaste kost per gebruikte werkplek.

Coworking spaces zijn een commercieel gegeven en bijgevolg is er een gezonde concurrentie om een moderne, zelfs hype uitstraling te verzekeren. Die aantrekkelijke uitstraling geldt ook tegenover bezoekers/klanten van de medewerkers die er werken.

Het delen van de locatie door verschillende bedrijven laat kansen ontstaan op nuttige contacten en samenwerkingen tussen de gebruikers. Facility Management wordt ontzorgd, daar de volledige dienstverlening bij de aanbieder ligt.

Nadelig is dat dit soort derde werkplek volledig ontkoppeld is van de eigen bedrijfscultuur. Er is geen of nauwelijks mogelijkheid een eigen stempel te drukken op de look & feel van de werkplek(ken).
Eduard Codde
23-05-2022