FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Nieuwe boost voor de Brusselse Noordwijk

Nieuwe boost voor de Brusselse NoordwijkImmobel, de grootste beursgenoteerde vastgoedontwikkelaar in België, kondigde midden juli de herontwikkeling aan van de bekende Proximus Torens, waar de telecomoperator het hoofdkantoor huisvest. Na ‘Project 2023’ van Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid, voor de maximaal op circulariteit en energieneutraliteit gerichte renovatie en herbestemming van de iconische WTC-torens, is dit een tweede project met respectabele schaalgrootte dat de Brusselse Noordwijk een nieuwe boost zal geven.

Het Brussels Gewest wil de Noordwijk omvormen tot een toegankelijke, veilige en verbindende buurt voor al haar bewoners en gebruikers. Daar spelen de spelen de plannen van projectontwikkelaar Immobel op in: de Proximus Torens krijgen een nieuwe toekomst als multifunctionele en dynamische bestemming, waar mensen zullen wonen, werken, studeren, ontspannen, winkelen en sporten.

Ingrijpende verbouwing
De projectontwikkelaar zal de site opnieuw verbinden met het stadsleven en de buurt. Daartoe veranderen zowel de structuur als de functie van de torens. Zo wordt de basis van de torens naar achteren verplaatst, wat meer dan 2.250 m² extra ruimte voor de buurt oplevert.
De tot heden uitsluitend als kantoor ingerichte torens worden herbestemd tot woontoren en een kantoortoren voor Proximus. Beide torens zullen een breed scala voorzieningen bieden, zoals sportfaciliteiten, gemeenschappelijke ruimten, een grote semi-openbare binnentuin en nieuwe groene ruimten (in totaal ±120.000 m2). In totaal voorziet het ontwerp in 300 wooneenheden en 93 studentenkamers. Het belangrijke aantal woongelegenheden zal de lokale horeca en winkels op de begane grond bijkomend stimuleren. Hierdoor verandert de locatie van een plek die alleen 'open' is tijdens de kantooruren in een nieuwe, levendige bestemming die 24 uur per dag, 7 dagen per week leeft.

Toekomstgerichte verbouwing
De aanpak van de verbouwing werd duidelijk geïnspireerd door ‘Project 2023’ van Het Facilitair Bedrijf. Minstens 75% van de bestaande structuur zal behouden blijven om de nood aan nieuwe materialen en de koolstofvoetafdruk van het project te verkleinen. Daarnaast zullen bestaande materialen zoveel mogelijk op de site of elders worden hergebruikt of gerecycleerd.
Het project zal CO2-neutraal zijn in gebruik. Voor verwarming en koeling zal gebruik worden gemaakt van geothermische energie, terwijl een reservoir van ongeveer 2.200 m³ de recuperatie en het gebruik van regenwater mogelijk zal maken. Via een innovatief systeem voor de opslag en het hergebruik van dit regenwater, zal de volledige groenaanleg bevloeid en de toiletten gespoeld worden zonder dat er water naar het riool wegloopt, ook bij hevige stormen.
Met de in totaal 1ha groene ruimte die zal ontstaan beoogt Immobel het Biodivercity label. Voor de kantoorfunctie wordt BREEAM Outstanding, WELL Platinum en DGNB Platinum nagestreefd.
Het architectenteam bestaat uit Neutelings Riedijk Architects en Jaspers Eyers. Na een architectuurwedstrijd voor het residentiële gedeelte selecteerden Immobel, Proximus en de Brusselse Bouwmeester bijkomende architecten, zijnde a2o, MULTIPLE en Koen Van Syngel die zich bij het team aansloten. De bouwvergunning is aangevraagd.

Eduard Codde
19-07-2022