FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Nederland blaast warm en koud bij elektrisch rijden

Nederland blaast warm en koud bij elektrisch rijden

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_welcomia'>welcomia</a> - 123RF)
(foto: welcomia - 123RF)

Onze noorderburen Nederlanders tonen duidelijk meer bereidheid tot elektrificering van het wagenpark dan de Belgische autogebruikers. Het aantal nieuw geregistreerde elektrische voertuigen (EV’s) lag het eerste halfjaar van 2022 liefst 82,9% hoger dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. In totaal werden dit jaar (1 – 6/2022) in Nederland al 29.531 EV’s geregistreerd.Toch wijst de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) erop dat de bereidheid om voor een elektrische auto te kiezen als volgende auto is afgenomen van 47% in 2021 naar 43% dit jaar.

Vergelijken we vooreerst de Nederlandse en Belgische inschrijvingen nog even. In Nederland lag het aandeel nieuw ingeschreven elektrische wagens in het eerste half jaar van 2022 op 19,2%, meer dan een verdubbeling t.o.v. 2021 (9,9% aandeel). In België ging het om en rond de 10%, al is er een lichte stijging met +3,4% te noteren tegenover 2021. In Nederland kozen al 47,81% van de particuliere kopers voor een EV;  in België zijn het de bedrijven die met ruim 85% aandeel hun wagenparken elektrificeren, niet in het minst omwille van de fiscale druk.

Overheidssteun onmisbaar
Het dalend enthousiasme om de overschakeling naar elektrisch rijden te maken wordt door de Nederlandse Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) verklaard door het wegvallen van de overheidssubsidie en het afbouwen van het voordeel van de wegenbelasting.
Zoals in eigen land de autofiscaliteit vanaf 1 januari 2026 de aftrekbaarheid van auto’s met verbrandingsmotor op ‘0’ zet, viel in Nederland de beslissing om de zakelijke leasemarkt te verplichten al vanaf 2025 alleen nog voor een volledig elektrische auto te kiezen.
In Nederland zijn er fiscale stimuli voorzien tot eind 2025, voor zover de jaarlijkse voorzieningen niet zijn opgebruikt. BOVAG en RAI Vereniging – vergelijk met onze Febiac - dringen erop aan om ook na 2025 zowel de particuliere als zakelijke markt te blijven ondersteunen om de keuze voor elektrische auto’s stimuleren. Er wordt ook verwezen naar het effect op de tweedehandsmarkt – de uitstroom van einde leasecontracten is belangrijk voor het moderniseren en milieuvriendelijker maken van het aanbod op de tweedehandsmarkt – om de klimaatdoelen te halen.
Tenslotte verwijst de Nederlandse Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) nog naar de laadinfrastructuur die achterblijft bij de vraag als rem op het enthousiasme voor elektrisch rijden, al heeft Nederland in vergelijking tot België niet echt te klagen. Nederland telt het meeste laadpunten in de wereld. De organisatie van professioneel autogebruikers benadrukt de mogelijkheid om lantaarnpalen te gebruiken als laadpunten. Die staan zowat overal en zijn al aangesloten op het elektrisch net.

Eduard Codde
25-07-2022