FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Lichttechnologie stimuleert positivisme op de werkvloer in de winter

Lichttechnologie stimuleert positivisme op de werkvloer in de winterOnderzoek van het Helan Ziekenfonds wees uit dat meer dan 6 op 10 mensen ’s winters minder dan een kwartier per dag buiten doorbrengen. Een slimme oplossing om deze periode heilzaam te overbruggen dringt zich dus op. Delta Light gebruikt de Melanopic Light Technology (MLT) en neemt dit op in haar office-favourite railverlichting. Een vernieuwende toepassing van biomimcry (nabootsen van de natuur) die de weldaden van natuurlijk licht overneemt en ons gedrag op die manier positief beïnvloedt. Het trackverlichtingsysteem Inform combineert technologie, gebruikscomfort en looks. In tegenstelling tot veel andere railverlichtingsystemen op de markt, kunnen deze lichtstrips 360° gedraaid worden op de tracks, wat telkens weer voor een individuele compositie zorgt. De Inform-lijn komt in drie standaardversies: de Inform ST voor recessed inbouwtoepassingen en de Inform OK of SQ in opbouw-uitvoering.
Guy Leysen
23-09-2022


 Naar de website >>