FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Het ‘thuiseiland’ blijkt toch niet zo geïsoleerd

Het ‘thuiseiland’ blijkt toch niet zo geïsoleerdTijdens het gedwongen thuiswerken als gevolg van de Covid-19 pandemie was de meest gehoorde klacht bij werknemers dat ze het sociaal contact met hun collega’s misten. Dit gebrek werd door vrijwel alle wereldwijd gevoerde studies bevestigd. Een recent door SD Worx uitgestuurde communicatie geeft nu aan dat de helft van de thuiswerkers zich toch niet zo geïsoleerd voelen op hun thuiswerkplek.

De helft van de Belgen (51,3%) geeft aan niet het contact met collega’s te verliezen als gevolg van telewerk. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van SD Worx in 10 landen, waaraan ook meer dan 1.000 Belgen deelnamen. Daar staat tegenover dat 34,8% dat wel zo ervaren. In totaal geeft 36% aan meer contact te willen met collega’s. Opvallend is dat zowat evenveel werknemers 37% helemaal geen behoefte blijken te hebben aan contact met collega’s!

Sterk verschillend
Eén op drie werknemers uit Frankrijk en de Nordics (Finland, Denemarken, Noorwegen) ervaren geen nood aan het (terug)zien van collega’s op de werkvloer. In Duitsland, Italië, Spanje en de UK liggen de cijfers zelfs nog hoger. Daar staat tegenover dat er een even grote groep graag vijf dagen op vijf de collega’s ontmoet op de werkvloer.
Eén op vijf Belgen wil graag ook meer contact met de leidinggevende. Dit is vergelijkbaar met telewerkende Fransen, Italianen en Spanjaarden. Enkel in Finland is deze groep kleiner en gaat het om nog geen 15%. Elders in Europa wil een kwart van de medewerkers graag zijn leidinggevende meer zien.
Katleen Jacobs, Business Manager HR Advisory van SD Worx: “Telewerk waarbij medewerkers zich verbonden voelen bestaat zeker. Zo verliest de helft van de telewerkers niet het contact met collega’s. Eén op drie ervaart wel een minder goede begeleiding door de leidinggevende op afstand, terwijl een kwart zich dan weer meer gecontroleerd voelt bij online werken. De individualiteit spreekt hier duidelijk. Goed leiderschap speelt in op het hybride werken, houdt rekening met verschillen bij collega’s en verbindt”.

Leidinggeven bij telewerk
Bijna zes op tien (57,2%) Belgische werknemers zeggen geen mentale problemen te ervaren door telewerk. Vooral in organisaties tot 50 werknemers en in organisaties vanaf 250 werknemers is dit meer uitgesproken. Toch geeft bijna 1 op de vijf (19,9%) aan daar wel gevoelig aan te zijn, een extra opdracht voor leidinggevenden om daar alert voor zijn. Maar meer dan een kwart (27,5%) van de leidinggevenden ervaren ook zelf meer stress. Ook zij kunnen nog ondersteuning gebruiken, aangezien zij een belangrijke rol spelen in het creëren van verbinding binnen een bedrijf.

Coaching gevraagd
Ook na de verankering van online werken blijft nog altijd de vraag naar tips en begeleiding. Zo geeft 1 op 3 werknemers (29%) in België aan dat ze openstaan voor meer tips rond telewerk van hun organisatie. In Spanje (40%), Italië (34%) en Noorwegen (33%) zijn nog meer werknemers vragende partij. De vraag naar tips komt trouwens vaker voor bij leidinggevenden in België (40%) dan bij niet-leidinggevenden (25%).
“We raden aan om een telewerkbeleid uit te werken op basis van drie pijlers: productiviteit, connectie en competentie” adviseert Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer bij SD Worx. “Hou rekening met het individu en het team, want iedereen is verschillend. Bekijk als organisatie bij welke groepen telewerk een voordeel biedt voor de productiviteit en in welke mate medewerkers en leidinggevenden hiervoor de juiste competenties hebben”.

Eduard Codde
22-09-2022