FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Jobs

Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid (m/v/x)Functieomschrijving

Er is 1 Nederlandstalige statutaire betrekking vacant bij de†Afdeling van het toezicht op de chemische risico's†van de†FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal†Overleg†(Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). Deze afdeling telt momenteel 18 inspecteurs procesveiligheid.

Er is ook 1 Franstalige statutaire betrekking vacant. Wie wenst deel te nemen via deze taalrol, kan meer informatie terugvinden in de Franstalige vacature (AFG24030).

De†Afdeling van het toezicht op de chemische risico's†(ACR) is belast met de organisatie en uitvoering van inspecties in de Belgische Sevesobedrijven.

De ACR is een tweetalige dienst met Nederlandstalige en Franstalige inspecteurs. De Nederlandstalige inspecteurs zijn uiteraard toegewezen aan bedrijven in het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar het uitvoeren van een inspectie met een Franstalige collega in een Franstalig bedrijf is mogelijk.

Andere opdrachten van de ACR die verband houden met de preventie van zware ongevallen zijn:

 • het voorzitterschap en secretariaat van de permanente overlegstructuur van de bevoegde Belgische overheidsdiensten (de Samenwerkingscommissie Seveso-Helsinki);
 • het coŲrdineren van de inspectieteams, bestaande uit inspecteurs van de verschillende bevoegde inspectiediensten;
 • het vertegenwoordigen van BelgiŽ in diverse Europese werkgroepen en commissies.

De††ACR is een onderdeel van de†Algemene Directie Toezicht op het welzijn op het werk(AD TWW). Deze heeft als opdracht de werkgevers aan te sporen het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk voortdurend te verbeteren door preventief, adviserend, controlerend en indien nodig repressief op te treden.

De†FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg(FOD WASO) waarborgt, in een sociaal gecontroleerde markteconomie, het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD zorgt voor de bescherming en de bevordering van het welzijn op het werk en werkt actief mee aan de ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal.

Ben jij klaar voor een uitdagende rol waarin je zware ongevallen helpt voorkomen en de impact ervan helpt te minimaliseren door inspecties uit te voeren in bedrijven? Wil jij je samen met gedreven collega's inzetten voor een betere toepassing van de welzijnswetgeving?

Als inspecteur procesveiligheid werk je voor een organisatie waarin je jouw expertise en ervaring kan opbouwen. Met jouw kennis kan je een waardevolle bijdrage leveren aan de veiligheid en het welzijn van werknemers in Sevesobedrijven. Kortom, een unieke kans om te groeien en te schitteren in een maatschappelijk relevante functie.

Je doet dit door inspecties uit te voeren in de†Belgische Sevesobedrijven. Er zijn een 400-tal Sevesobedrijven in BelgiŽ, waarvan er ca. 70% gelegen zijn in het Vlaams Gewest. Meer uitleg over de Seveso-regelgeving en de Seveso-bedrijven vind je op de website van de†FOD WASO†en de federale portaalsite†Seveso.be.

Enerzijds†inspecteer je of de bedrijven de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen hebben om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Dit zijn†inspecties naar procesveiligheid†(Seveso-inspecties). Voor deze inspecties werk je nauw samen met de dienst Toezicht zwarerisicobedrijven van de Vlaamse milieu-inspectie.

Je maakt voor deze inspecties gebruik van de inspectie-instrumenten (vragenlijsten) die door de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's (ACR) werden ontwikkeld of van een specifieke vragenlijst die je op maat van het bedrijf hebt voorbereid (bijvoorbeeld op basis van het veiligheidsrapport).

Anderzijds†inspecteer je de bedrijven om na te gaan of zij de†welzijnswetgeving†naleven. Hierbij doe je zelfstandig en op eigen initiatief inspecties, onderzoek je arbeidsongevallen en behandel je eventuele klachten.

Onderstaande taken zullen deel uitmaken van je functie:

 • Je†maakt†tijdens het inspectiewerk†afspraken met de bedrijven†om de vastgestelde tekortkomingen te corrigeren en je volgt de uitvoering hiervan op. Na elke inspectie stel je een rapport op met de belangrijke vaststellingen, de tekortkomingen en de gemaakte afspraken. Waar nodig zal je ook†repressief optreden†en de naleving afdwingen met de handhavingsmiddelen waarover je als sociaal inspecteur beschikt.
 • Je†beoordeelt veiligheidsrapporten†die de bedrijven indienen. Je gebruikt de informatie in de veiligheidsrapporten om inspecties voor te bereiden.
 • Je†stelt†jaarlijks een†planningop†van de inspecties die je zal uitvoeren in de bedrijven die aan jouw sector zijn toegewezen.
 • Je helpt mee om nieuwe†inspectie-instrumenten†te†ontwikkelen†of om bestaande inspectie-instrumenten te herzien.
 • Je werkt mee aan korte†publicaties†waarin je de getrokken lessen uit interessante procesongevallen en -incidenten presenteert.

Wil je je een beter beeld van de functie vormen? Bekijk dan de†getuigenis van jouw toekomstige collega Niels.

Profiel

 • Je hebt een diploma master burgerlijk ingenieur of bent laatstejaarsstudent 2023 - 2024.
 • Werkervaring is niet vereist, in functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Aanbod

Loon

Minimum aanvangswedde: Ä 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld).†Via de†salarissimulator†kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.†

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

Voordelen eigen aan de functie

 • Een smartphone, laptop, een draagbare printer en een voordelig gsm-abonnement voor privťgebruik.
 • Veiligheidskledij (helm, schoenen, laarzen, vest,...).
 • Gratis aanvullende omniumpolis voor dienstverplaatsingen indien je je eigen wagen gebruikt.
 • Compensatie (in loon of recuperatie-uren) voor de uren gepresteerd in het weekend of 's nachts. De prestaties verricht buiten het normale uurrooster (prestaties verricht tijdens de nacht en de prestaties verricht op zaterdag, zondag of feestdagen) gebeuren op†vrijwillige†basis.
 • Goede balans mogelijk tussen thuiswerk, inspectiewerk en werken op kantoor in Brussel.
 • Werken van thuis uit is mogelijk op dagen dat je geen inspecties uitvoert of dat je niet op kantoor in Brussel moet zijn (vergaderingen, opleiding, afspraken, ...).
 • Uitgebreide initiŽle opleiding en begeleiding door een mentor (doorgaans ongeveer 1 jaar, in functie van voorkennis en ervaring).
 • Mogelijkheid om zich te specialiseren in procesveiligheid (of bepaalde deeldomeinen ervan) door zelfstudie, inspectiewerk en externe opleidingen.

Voordelen als Federaal ambtenaar:

 • Goede balans tussen werk en privť
 • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
 • kinderopvang tijdens†de†schoolvakantie
 • dynamische personeelsvereniging (organiseert socioculturele, sportieve en recreatieve activiteiten).
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • uitgebreid†opleidings- en leeraanbod†(te volgen tijdens de werkuren)
 • uitgebreide†loopbaankansen.
 • FinanciŽle voordelen
 • mogelijkheid tot het krijgen van een†tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
 • voordelen en interessante aanbiedingen via†Benefits@Work
 • " >"_blank">Benefits@Work
 • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op dewebsite van BOSA.

Jobs 
04-03-2024


 Online solliciteren >>