FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » OCI: voor de eerste keer een aanzienlijke daling

OCI: voor de eerste keer een aanzienlijke daling

De OCI is in 2009 met 4,05% gedaald in vergelijking met 2008.
De OCI is in 2009 met 4,05% gedaald in vergelijking met 2008.

Sinds 2005 publiceert AOS Studley ieder jaar zijn Occupancy Cost Index voor België. De OCI is een waarde die berekend wordt op basis van de beheerskosten van de kantoorgebouwen die bezet worden door de klanten van AOS Studley. Er worden bijna 300 verschillende soorten uitgaven geregistreerd voor de berekening van deze index die een echte referentie geworden is. De index wordt bekendgemaakt in de vorm van een bedrag in euro dat gelijk is aan de gemiddelde totale bezettingskost van een kantoorgebouw per werkplek en per jaar.
In vergelijking met gelijkaardige indexen in andere landen is de Belgische OCI een parameter die de bedrijven kan helpen om een beslissing te nemen over de geografische locatie van een nieuwe site, of om hun eigen kostenniveau te bepalen ten opzichte van het Belgische gemiddelde en dus zo nodig correctieve maatregelen te treffen.

Voor de eerste keer in vijf jaar is de OCI voor 2009 (beschikbaar sinds begin juli 2010) aanzienlijk gedaald. De index bedraagt 11.764 euro, hetzij 4,05% minder dan in 2008. Volgens AOS Studley is dit voornamelijk te wijten aan de daling van de kosten voor vastgoed (- 7,48%) en ICT(- 2,68%). Deze twee posten vertegenwoordigen immers het grootste deel van de OCI (respectievelijk 41% en 35%) terwijl de bijna 300 andere posten samen de resterende 24% uitmaken. De kosten voor facilitaire diensten en afdelingen zijn evenwel gestegen met 2,21% (een stijging van respectievelijk 0,58% en 1,63%), grotendeels als gevolg van de stijging van de loonkosten. In sommige gevallen is ook het kwaliteitsniveau van de FM-diensten gestegen. “Er zijn nog mogelijkheden om de kosten in deze crisisperiode te optimaliseren, vooral wanneer we kijken naar de hoge leegstand in Brussel. De slechte conjunctuur kan eveneens een reden zijn dat het serviceniveau in gebouwen herzien wordt”, besluit Jan Lecompte, Managing Director.
Patrick Bartholome
07-08-2010


 Homepage AOS Studley