FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Ernst & Young gaat elektrisch

Ernst & Young gaat elektrisch

[+]

[+] Vicepresident van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Innovatie Ingrid Lieten zweert bij de elektrische auto.

[+] Ernst & Young installeerde in het hoofdkantoor in Diegem twee laadpalen voor bezoekers met elektrische voertuigen.

In het kader van haar MVO-strategie maakt Ernst & Young ernstig werk van ‘greenovation’. Een ‘groene mobiliteit’ voor haar werknemers is daar een belangrijk onderdeel van. Voor medevennoot en MVO-verantwoordelijke Harry Everaert is de auto nog steeds een individueel statussymbool, maar moet dat dringend evolueren naar een maatschappelijk statussymbool.

Het wagenpark van Ernst & Young telt in België alleen al zowat 1000 voertuigen. Sinds 2005 werd al het actieplan ‘Green Fleet’ ingevoerd, met het uitsluitend voorstellen van uitstootarme auto’s in de keuzelijsten voor de werknemers. Er werden cursussen ecodriving opgelegd, er is het verplicht controleren van de bandenspanning, enz. Al deze maatregelen resulteerden in een 20% lagere CO2-uitstoot (van de vloot 126 g/km) dan het Belgische gemiddelde; een met 10% teruggedrongen brandstofverbruik en een daling van de TCO met -15% in de periode van 2006 tot 2009.

Maar Ernst & Young wil verder gaan en streven een daling van de CO2-uitstoot per voertuig na tot gemiddeld 100 g/km tegen 2015. Om dat ambitieuze doel te halen is het inzetten van elektrische auto’s onontbeerlijk. Ghislain Vanfraechem, facilities Director: “We zullen op heel korte termijn 5 tot 20 elektrische auto’s in dienst nemen als poolwagens. Het aantal zal afhangen van de leverbaarheid van dergelijke auto’s bij de merken. De gebruikers zullen ze reserveren zoals een vergaderzaal geboekt wordt. Het laden gebeurt ’s nachts”.

Bovendien installeerde Ernst & Young 5 laadpalen in het hoofdkantoor in Diegem en nog eens twee voor bezoekers met elektrische voertuigen. Het hoofdkantoor van Ernst & Young ligt vol zonnepanelen zodat de elektrische auto’s effectief met groene elektriciteit kunnen geladen worden.
Ghislain Vanfraechem, facilities Director: “Zodra de elektrische auto’s vlot leverbaar zijn, zullen we deze zeker ook opnemen in de keuzelijsten voor onze medewerkers die recht hebben op een bedrijfswagen”.

De overheid aan het woord
Minister van Staat Steve Stevaert sprak over een ‘drijvende groene batterij’ voor onze Noordzeekust, verwijzend naar het plan om de windmolenparken met elkaar door te verbinden en één enkele aanvoerleiding naar land te trekken. Deze aanpak moet het mogelijk maken zowel de pieken in de groene elektriciteitsproductie als deze in de vraag uit te vlakken en tot een slimme groene elektrische energie te komen.

Vicepresident van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Innovatie Ingrid Lieten benadrukte de onvoorwaardelijke keuze voor de elektrische auto. Zij deed zelfs beloften voor een vergroening van de autofiscaliteit met bevoordeling van de elektrische auto. Afwachten wat ervan terecht komt…
Eduard Codde
09-11-2010


 Meer informatie: