FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Optimaliseren begeleidingsproces naar een betere werkomgeving

Optimaliseren begeleidingsproces naar een betere werkomgeving

D&C Services biedt zijn diensten aan vanuit vier takken - change, space, move en project management - die afzonderlijk, maar idealiter samen in actie komen voor een allesomvattend begeleidingsproces naar een betere werkomgeving.

Wanneer een verandering in de huisvesting aan de orde is, maakt de afdeling ‘space’ een grondige analyse van de huidige manier van werken. Daarbij wordt aandachtig gekeken naar de werking, de bewegingen en het ruimtegebruik binnen de organisatie. Het meten van tijdsgebruik en taakanalyse leveren hierbij belangrijke informatie op. Een groot deel van het analyseproces is gebaseerd op interviews met directie en kaderpersoneel.
Vanuit de analyse ontstaat een macroplan voor de nieuwe, geoptimaliseerde werksituatie.

Niet zelden wordt bij de omschakeling naar een nieuwe werkomgeving de wens geuit om ‘activity-based’ te gaan werken, maar niet elk bedrijf is daar klaar voor of doet voordeel met een dergelijke verandering.
Het macroplan vormt voor het ‘change’-team de basis voor het uitschrijven van een aangepast stappen- en communicatieplan dat het volledige traject voor de transitie begeleidt. Communicatie en coaching van het personeel is een essentieel onderdeel om de invoering van een nieuwe manier van werken te laten slagen, en dat beseffen de laatste jaren gelukkig meer klanten.

De ‘project’ en ‘design’ afdelingen dragen zorg voor de inrichting van de nieuwe ruimte en beschikken over een 5-tal eigen interieurarchitecten. Zij vertalen het voorliggende macroplan naar inrichting en aankleding. Waar nodig komen ook de technische projectmanagers in actie om de nodige bouwtechnische aanpassingen door te voeren aan de nieuwe locatie.
D&C Services heeft zich aangesloten bij het duurzaamheidsconcept Nnof (www.nnof.be), waarbij er niet automatisch wordt vanuit gegaan dat de volledige inrichting moet vernieuwd worden bij verhuis. Niet zelden kan bestaand materiaal gerecupereerd worden en er na een restylingaanpak weer helemaal als nieuw uitzien.

De tak ‘move’ staat voor een deskundige verhuiscoördinatie. De mensen die moeten verhuizen genieten een volledige begeleiding en ook hier weer vormt een uitgekiende communicatie het onontbeerlijke fundament voor een vlot verloop.

“D&C Services past helemaal in de trend van toenemend outsourcen van services” benadrukt Kurt Florus, Directeur. “Het vertrekt voor de toevertrouwde dienstverlening steeds vanuit de organisatie van de klant en de daar aanwezige informatie. In 2010 heeft D&C dan ook een sterke groei gekend zowel voor wat het zakencijfer betreft als het personeelsbestand: van 11 naar 16 medewerkers en een omzetstijging met 40 %”.
In 2010 werden volgende referenties toegevoegd aan de al respectabel lange lijst: Spykes, Soresma, Centric (alle 3 in het Citylink-gebouw te Berchem), TNT in Eindhoven en Amsterdam, Thomas Cook en enkele grote consultancybedrijven.


D&C Services
Change-Move-Space-Project Management Offices
Radiatorenstraat 1, 1800 Vilvoorde, tel +32 (0) 2 255 42 30
Contact Kurt Florus, Director
kurt.florus@dcservices.be
gsm
+32 (0) 479 990 518
Patrick Bartholome
02-02-2011


 Meer informatie: dcservices.be