FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Eerste kwaliteitslabel voor private bewaking

Eerste kwaliteitslabel voor private bewaking



Het zopas door de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) voorgestelde SECURE QUALITY® label is een belangrijke primeur voor de sector van de private bewaking. SECURE QUALITY® is bedoeld als kwaliteitslabel en wordt vergezeld van een charter als leidraad voor klanten, overheden, bewakingsagenten, managers binnen de bewakingsondernemingen, en voor elke burger die met private bewaking in aanraking komt.

Private bewaking moet de hoogst mogelijke kwaliteitstesten kunnen doorstaan. Daarom doet de BVBO een oproep om de principes van het kwaliteitscharter te integreren in de bestaande wetgeving, die nu nog teveel herleid is tot technische en kwantitatieve criteria.

Professionele beveiliging
‘Private bewaking’ beweegt zich vandaag steeds meer op ‘publiek domein’ dan op privaat terrein. Het wetgevende kader evolueerde ingrijpend en heeft een grote impact op alle aspecten van de dienstverlening. De bewakingsagent is uitgegroeid tot een multi-inzetbare, hoog gekwalificeerde professional met een gevarieerd takenpakket. De verwachtingen van de klanten zijn steeds specifieker. Om de rol van beveiligingsprofessional te blijven vervullen, moet kwaliteit de rode draad zijn. De bewakingsondernemingen investeerden zelf al massaal en doelgericht in kwaliteit via gerichte selectie en rekrutering, bijkomende opleidingen en omkadering van bewakingsagenten. De BVBO voegt daar nu het kwaliteitslabel SECURE QUALITY® aan toe.

Kwaliteitscharter
Het ‘SECURE QUALITY® Kwaliteitscharter Private Bewaking’ bevat de minimumvereisten m.b.t. alle aspecten van de bewakingsonderneming. Dat slaat zowel op bedrijfsorganisatie en kwaliteitsbeheer als op integriteitsbeleid, middelenbeheer en dienstverlening. Zo worden niet alleen de aspecten rond personeels- en infrastructuurvereisten afgetoetst, maar worden ook de beleidsmatige elementen inzake ‘health and safety’ en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bekeken. Ook klachtenmanagement en verbeterprocessen naar de klanten toe, het beheer van de ondersteunende middelen en de flow inzake de uitvoering van een concrete opdracht, worden gedetailleerd in het charter beschreven.

Het SECURE QUALITY®-label staat garant voor de kwaliteit en de gedegenheid van de dienstverlening van de gecertificeerde ondernemingen. De leden van de BVBO -bewakingsondernemingen en erkende opleidingsinstellingen behaalden dit label al. Het label werd pas toegekend na een intensieve audit door KIWA, een externe en onafhankelijke certificerende instelling, die autonoom beslist over het toekennen van het label. Er wordt tevens jaarlijks een controle-audit uitgevoerd door KIWA om na te gaan of het certificaat behouden kan blijven. Tevens wordt ook het concept van dit keurmerk door de Commissie Bewaking van de BVBO permanent geëvalueerd.

Hilde De Clerck, Secretaris-Generaal BVBO: “De BVBO stelt zeer grote verwachtingen in dit label en charter. We hopen dat het een nieuwe manier van denken over private bewaking inluidt. Daarom willen we dit label nu ook introduceren en promoten binnen de bredere sector van private bewaking, en dus ook bij de niet-leden”.
Eduard Codde
10-03-2011


 Meer informatie : apeg-bvbo.be