FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Neem deel aan het Water DataBase Project

Neem deel aan het Water DataBase Project

[+]

[+] De analyse van de levenscyclus bestaat erin om de milieu-impact van een product, dienst of activiteit te meten, gaande van de winning van de grondstoffen tot de verwijdering van het afval.

We moeten de harde realiteit helaas onder ogen zien: na de ozonlaag, de CO2-uitstoot, de ecologische voetafdruk (ecological footprint), het energietekort, transgene planten en de afwezigheid van een regering wordt de ‘watervoetafdruk’ ons volgende probleem. Pessimisten vrezen zelfs voor een echte wateroorlog op termijn. Voor het zover is, worden in bedrijven verschillende concrete initiatieven uitgewerkt.

In sommige landen is de industriële sector goed voor meer dan 60% van het totale waterverbruik terwijl op wereldniveau de landbouwsector 70% van het zoet water vertegenwoordigt, dat door alle industriële sectoren verbruikt wordt. Dit waterverbruik heeft gevolgen voor het milieu, onze gezondheid en het sociale en politieke evenwicht. Door de 'watervoetafdruk' van hun activiteiten en producten te meten, kunnen bedrijven een oplossing voor dit probleem aanreiken en de strategische risico's met betrekking tot de waterbeschikbaarheid beheren. Door de klimaatverandering is de bezorgdheid over deze kwestie in onze samenleving groot geworden. De certificeringinstellingen leggen nieuwe normen op dit gebied vast terwijl de reportingorganisaties het aspect water tegenwoordig in hun verslagen opnemen.
In deze context is het belang van het initiatief “Water DataBase Project” niet te onderschatten. Deze database moet bedrijven helpen om de impact van hun activiteiten op het water te controleren. Het tool werd ontwikkeld door Quantis, een adviesbureau in duurzame ontwikkeling dat opgericht werd door de ingenieursscholen van Lausanne en Montréal. Bij het project zijn ook zeven bedrijven betrokken: Danone, Kraft Foods, Molson Coors Brewing Company, de Braziliaanse cosmeticafabrikant Natura, Unilever PLC, Veolia Environnement en Steelcase.

Life Cycle Analysis
Het tool is gebaseerd op een concept waarvan Quantis een van zijn specialiteiten gemaakt heeft: ‘de analyse van de levenscyclus' (ALC of LCA). Deze methode ontstond in de jaren 1970 en bestaat erin om de milieu-impact van een product, dienst of activiteit te meten, gaande van de winning van de grondstoffen tot de verwijdering van het afval. De ALC is een van de methoden die het meest gebruikt worden op het gebied van milieubeheer, vooral sinds de normalisering van de methode met de reeks ISO 14040-normen. De ALC is niet alleen een procedure maar ook een wiskundemodel waarmee de mogelijke milieugevolgen geïnterpreteerd kunnen worden. In dat opzicht is het een techniek die kan helpen bij de uitwerking van een duurzaam ontwikkelingsbeleid. Maar de ALC is niet verplicht of dwingend en is ook geen voorwaarde voor de toekenning van een label.

Water DataBase Project: de doelstelling
De bedoeling is om een overzicht van de volledige levenscyclus van de watervoetafdruk van een bedrijf of product te verschaffen om de gevolgen ervan te beperken. De database omvat duizenden processen en zal op regionaal niveau aangepast kunnen worden om rekening te houden met de plaatselijke situatie. Het project wordt deze zomer afgerond. Tot dan mogen andere bedrijven nog deelnemen aan het project.
Voor meer informatie. Alle organisaties die dat wensen, mogen deelnemen aan het project. De eerste fase wordt afgesloten in de zomer van 2011. Het e-mailadres van het project is waterdatabase@quantis-intl.com.
Patrick Bartholome
23-03-2011


 Website van het project (Engels en Frans)