FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » De stad wordt het moderne kantoor

De stad wordt het moderne kantoorWerk en privé lopen steeds vaker in elkaar door, op kantoor, thuis en in de openbare ruimtes. De stad is hiertoe nog onvoldoende uitgerust en vraagt om architectuur die is ontworpen om een hybride ‘work-life model’ te ondersteunen. Dit concluderen werkomgevingspecialist Steelcase en het Rotterdamse Berlage Instituut. Zij hebben samen onderzoek gedaan naar het werken en leven in de stad. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis van het boek ‘Metropolitan Imprints – Working and Living in the City of Knowledge’.

Onderzoek
Steelcase is in 2010 een samenwerking met het Berlage Instituut aangegaan om de toekomst van werken en leven in steden te onderzoeken. Dit postacademische laboratorium voor interdisciplinair onderzoek naar architectuur en stedelijke ontwikkeling trekt studenten en onderzoekers vanuit de hele wereld aan. Acht internationale architecten werkten samen aan het project. ‘Als medewerkers overal en altijd toegang tot informatie hebben, zijn alle openbare plaatsen in de stad potentiële werkplekken. Om deze verandering te kunnen begrijpen, moeten we de lange termijn blijven volgen,’ aldus Nicolas de Benoist, Senior Design Researcher bij WorkSpace Futures Steelcase.

Bovengenoemde sociale ontwikkelingen stellen particulieren en bedrijven voor nieuwe uitdagingen. De architecten zijn geconfronteerd met deze uitdagingen en met de standpunten van de belanghebbenden van Steelcase uit verschillende landen en disciplines.
Ze werden gevraagd zich drie toekomstbeelden in te beelden. Ten eerste hoe de toekomstige stad de manier waarop mensen werken en leven gestalte kan geven en kan ondersteunen. Ten tweede hoe kenniswerk kan worden geoptimaliseerd en ten derde wat de opvolger van de huidige kantooromgeving zal zijn. Het onderzoeksteam WorkSpace Futures van Steelcase is vanaf het begin betrokken bij het project door ervaringen met de onderzoekers te delen en hen feedback en methodieken zoals user centered design, te geven. Deze methodiek is een ontwerpfilosofie en ontwerpwijze die bijdraagt aan de gebruiksvriendelijkheid van een product door rekening te houden, in ieder stadium van het ontwerpproces, met de behoeftes, wensen en limieten van de eindgebruiker van een product.

Conclusie
De conclusie van het onderzoek is dat de werkomgeving op kantoor, thuis en in de openbare ruimte op een nieuwe manier moet worden benaderd. Om deze gedachte te illustreren, hebben de architecten vanuit verschillende invalshoeken plannen ontwikkeld die laten zien hoe stedelijke planning, architectuur en interieur worden beïnvloed en kunnen worden aangepast. Uit deze perspectieven kan worden opgemaakt dat oplossingen die een breed scala van ruimtelijke diversiteit en openheid mogelijk maken - zonder de samenhang van de stedelijke structuur op te heffen - het meest succesvol zijn. Architectuur ontworpen om een hybride ‘work-life model’ te ondersteunen voldoet beter aan de toenemende behoefte van medewerkers aan mobiliteit en een goede werk-privébalans.

Steelcase draagt hieraan bij door het ontwerpen van werkplekken die gebruikers ondersteunen bij samenwerking, communicatie, mobiliteit en het combineren van werk en privé.
Het onderzoek is gepubliceerd in het Engelstalige boek ‘Metropolitan Imprints – Working and living in the city of scientific knowledge’ bewerkt door Dietmar Leyk en Steelcase WorkSpace Futures (ISBN 978-300-032724-7)

Research en trendwatching groep binnen Steelcase
Met experts op het gebied van architectuur, bedrijfskunde, bouw, ergonomie, industrieel ontwerp, binnenarchitectuur, psychologie en marketing zoekt de werkgroep ‘WorkSpace Futures’ naar de impact van diverse ontwikkelingen op de werkomgeving. De groep heeft een vaste kern van medewerkers en opereert daarnaast in een wereldwijd netwerk van toonaangevende wetenschappelijke instituten en publieke/private onderzoeksinstellingen.
Didier Van Den Eynde
01-06-2011


 Het boek ‘Working and Living in the City of Knowledge’ is te verkrijgen via het Berlage Instituut > www.berlage-institute.nl