FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Lunch 4 FM: Europese FM Normering CEN 15221

Lunch 4 FM: Europese FM Normering CEN 15221Tijdens een lunchmeeting op dinsdag 27 september werd deze Europese standaard voor de facility manager, die eigenlijk uit zes luiken bestaat, toegelicht door twee experten die sinds de aanzet tot het opstellen van de norm van nabij betrokken zijn.
Remko Oosterwijk (NL) zit nu al bijna 10 jaar de commissie voor die standaarden op Europees niveau uitwerkt. De voorbije 15 jaar zat hij ook de Nederlandse Norm- en schaduwcommissie voor Standaardisatie in FM voor.Jos Duchamps is managing director bij PROCOS en actief betrokken in de ontwikkeling van facility management in Europa. In 2003 richtte hij binnen IFMA de werkgroep ‘oppervlaktemeting’ op.

Jos Duchamps: “Er zijn vele jaren intensief werk gestopt in de CEN 15221 norm, omdat de ontwikkeling altijd moet gebeuren onder het voorzitterschap van een lokaal normeringsinstituut. Zij sturen de teksten bij, alvorens tot een finale stemming kan worden overgegaan. Momenteel is het volledige proces voor het finaliseren van deze norm vrijwel afgerond. De lokale instituten hebben dan nog wel ongeveer twee jaar de tijd om hem te implementeren”.
Het belang van de CEN 15221 norm overstijgt de eigenlijke norm. Eindelijk zullen er binnen de Europese Gemeenschap dezelfde definities gehanteerd worden, wordt er in 29 landen dezelfde FM-taal gesproken. Het betreft een op Europees vlak goedgekeurde norm, die bepalend is voor het werk van de facility manager.

“De CEN 15221 norm is ook van groot belang in de relaties tussen facility management en andere vakgebieden, in het bijzonder real estate” beklemtoont Jos Duchamps. “Tot nogtoe was FM lijdend voorwerp in de onderhandelingen met real estate, maar CEN 15221 maakt het mogelijk over te gaan naar een vraaggestuurde benadering van de vastgoedmarkt i.p.v. een aanbodgestuurde”.

CEN 15221 zal zich ook laten gelden in de omgang met duurzaamheid. Gezien het energieverbruik per vierkante meter wordt uitgedrukt is het van groot belang om over een referentiekader te beschikken om tot kostenbeheersing te kunnen komen.
Kortom, CEN 15221 is zowel een technisch als een relationeel gegeven in de omgang met partners voor de huisvesting.
Didier Van Den Eynde
22-09-2011


 Meer gedetailleerde informatie over CEN 15221