FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Een frisse vormgeving stimuleert de werklust

Een frisse vormgeving stimuleert de werklust

SPE-Luminus kantoorinrichting door Procos in het Markiesgebouw, Brussel.<br>
Foto: Toon Grobet
[+] SPE-Luminus kantoorinrichting door Procos in het Markiesgebouw, Brussel.
Foto: Toon Grobet

De kantoren van SPE-Luminus werden recent gecentraliseerd in het Markiesgebouw in Brussel. Bovendien werden ook de Belgische diensten van EDF op deze locatie geïntegreerd. Een operatie die verschillende bedrijfsculturen met elkaar verenigt. PROCOS gaf vorm en inhoud aan het project. In totaal gaat het over circa 400 werkplekken, verspreid over twee verdiepingen. Bart Pijpops, Maintenance & Facility Manager bij SPE volgde van nabij het proces: “We liggen nu dicht bij het Centraal Station. Vlotte mobiliteit voor de medewerkers was een absolute must. Voor deze operatie hebben wij beroep gedaan op het studie- en adviesbureau PROCOS.” Het bureau bezit ruime expertise inzake spaceplanning en kan een sterke referentielijst voorleggen. Jos Duchamps, gedelegeerd bestuurder van PROCOS: “Het vroegere hoofdkantoor van SPE-Luminus aan de Regentlaan beschikte over onvoldoende capaciteit. Op basis van een eisenpakket werd uitgekeken naar een locatie die aan de nieuwe eisen voldeed. Ook diende het hoofdkantoor van EDF – hoofdaandeelhouder van SPE – te worden geïntegreerd.”

Werkprocessen ondersteunen
Het nieuw te ontwerpen concept diende voldoende flexibiliteit te bieden om de toekomstige wijzigingen in de organisatie soepel op te vangen. Omdat sommige medewerkers buiten Brussel werken, was er nood aan flexibele en touch down-werkplekken. Verder is er een zaal voor de raden van bestuur, inclusief vertaalcabines. Daarnaast voorzag het concept een aantal trainingslokalen. Bart Pijpops: “Van belang was dat PROCOS een omgeving creëerde die werkprocessen optimaal ondersteunt en ruimte-efficiëntie nastreeft. Het aantal gesloten kantoren is beperkt. Nieuw is de “collaborative space” die verspreid is over de verdiepingen en dient als speelveld voor informeel overleg.”

Helder en tranparant
Voor de vormgeving beschikte het ontwerpbureau over weinig bewegingsvrijheid door de dwingende architectuur: grote kolommen en een laag plafond. Jos Duchamps: “Ons team moest dan ook bijzonder creatief zijn. Glas etaleert transparantie. Kitchenettes en touch down-werkplekken kregen een hippe en trendy uitwerking.” Voor PROCOS gaat het niet uitsluitend om rationeel ruimtegebruik, maar ook om de materiële invulling. De werkvormgeving dient immers de werklust te stimuleren en de medewerkers te ondersteunen in hun activiteiten.
A happy worker is a productive worker!
Didier Van Den Eynde
03-11-2011