FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » VEROZO, nieuwe voorzitter, nieuwe accenten

VEROZO, nieuwe voorzitter, nieuwe accenten

Etienne DE MULDER is Algemeen Directeur van Hunter Douglas Belgium/Helioscreen Projects. Hij volgt Laurent Draelants op, Algemeen Directeur bij Harol, die jarenlang de vereniging geleid heeft.
Etienne DE MULDER is Algemeen Directeur van Hunter Douglas Belgium/Helioscreen Projects. Hij volgt Laurent Draelants op, Algemeen Directeur bij Harol, die jarenlang de vereniging geleid heeft.

Met Etienne De Mulder, de nieuwe voorzitter van VEROZO, slaat de Belgische Beroepsvereniging voor Rolluiken en Zonwering een nieuwe weg in. De prioriteiten van de nieuwe voorzitter liggen op een actieve benadering van de markt. Eerst en vooral is het belangrijk dat VEROZO het aantal actieve leden uitbreidt: hoe groter de vertegenwoordiging, hoe effectiever er globaal op de markt kan gespeeld worden. Van daaruit vertrekt een tweede doelstelling: het actief promoten van zonwering als “groene” technologie en als zodanig laten opnemen in bouw- en vernieuwingsconcepten.

Zonwering verhoogt in grote mate het thermische en visuele comfort binnen gebouwen – geen overbodige luxe in onze architectuur met veel glaspartijen. Kantoorgebouwen die van bij aanvang een zonwering ingepland krijgen, leveren een duidelijk voordeliger energiefactuur en een hoger werkcomfort voor de ‘bewoners’. Met de zontoetredingsfactor “g” kan er precies berekend worden wat de verhouding is tussen de hoeveelheid zonne-energie die op de glaswand invalt en de zonne-energie die in de ruimte binnendringt. De factor “gtot” geeft diezelfde berekening maar met de toevoeging van het zonweringeffect. Men schat dat de temperatuursopwarming achter glas bij rechtstreekse lichtinval met 5°C stijgt. Een buitenzonwering breekt deze rechtstreekse lichtinval en zorgt ervoor dat die temperatuurstijging beperkt blijft en de lichtsterkte binnen een ruimte egaal verspreid wordt (voorkomt verblinding en weerkaatsing). Verschillende classificatiemethodes zorgen ervoor dat een gepersonaliseerde oplossing kan gezocht worden in functie van de typische situatie van een gebouw en van de behoeften van zijn bewoners/gebruikers: temperatuur, lichtdiffusie, verduistering, privacy, contact met de buitenwereld. Er zal een prioriteitsorde aan deze functies gegeven moeten worden om tot de beste oplossing te komen.
De zonnewering verhoogt niet alleen het comfort. Ze vermindert effectief de energiehoeveelheid die nodig is voor de afkoeling, maar kan ook het geïnstalleerde vermogen van de installaties beperken. Zonwering maakt dus essentieel deel uit van een duurzaam en energiedoordacht concept.

De Belgische Beroepsvereniging Zonwering en Rolluiken - VEROZO, is het informatiepunt voor al wie meer wil weten over de vele mogelijkheden, de voordelen en de juiste toepassingen van zonwering en rolluiken.
Didier Van Den Eynde
10-12-2011