FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » NNOF spaart de natuur

NNOF spaart de natuur

Enkele jaren geleden startte het ‘Nearly New Office Facilities’-concept (NNOF) als nieuw initiatief binnen Your Mover, verhuisspecialist voor kantoren. NNOF beoogt het verminderen van de milieu-impact door het hergebruik en opwaarderen van bestaand kantoormeubilair dat vroegtijdig wordt afgedankt. Kiezen voor ‘Nearly New Office Facilities’ laat de klanten toe een besparing te realiseren van 30 tot 80% op het vlak van CO2-uitstoot. Deze CO2-winst wordt berekend aan de hand van een LCA-model (Life Cycle Analyse), dat opgesteld werd door RDC Environment en kritisch beoordeeld door een externe professor, de heer Renzoni van het UCL.
Het voorbije jaar 2011 slaagde NNOF erin liefst 81 ton CO2-uitstoot te besparen dankzij haar duurzame diensten in de sector van hedendaagse kantoorinrichtingen. Deze bedrijfstak verzamelde en inventariseerde ongeveer 1.700 stoelen, 500 kasten en 1.200 werktafels. Door allerhande - soms kleine - ingrepen kregen ze allen een nieuwe bestemming. ‘Nearly New Office Facilities’ stelt de klant immers ook interieurdesign voor als complementaire dienstverlening, waarbij een totaal nieuw interieurconcept wordt uitgewerkt in lijn met de huisstijl van het bedrijf en waarin de gerecupereerde meubelen een nieuw leven krijgen.
Rekenen we de bespaarde 81 ton CO2 om naar gereden kilometers op basis van een gemiddelde wagen met 140 gram CO2-uitstoot per kilometer, dan vermeed NNOF ongeveer 568.700 kilometer! Een prestatie waar de bedrijfsleiding bijzonder trots op is. Ter vergelijking: de gemiddelde afstand aarde-maan bedraagt slechts 384.450 kilometer.

In het kader van duurzaam ondernemen streeft Your Mover voortdurend naar een zo ecologisch mogelijke mobiliteit. Dat reflecteert zich niet alleen in de voertuigkeuze, maar eveneens in het beroep doen op ‘eco driving coaches’ om na te gaan of een aangepast rijgedrag het verbruik van de wagens nog verder kan doen dalen.
Eduard Codde
01-03-2012