FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » NNOF geeft terug aan de natuur

NNOF geeft terug aan de natuur

NNOF realiseerde de insectenwand in samenwerking met Natuurpunt, volgens biodiverse principes met aandacht voor het nabijgelegen 75 ha grote natuurgebied de ‘Dorent’.
[+] NNOF realiseerde de insectenwand in samenwerking met Natuurpunt, volgens biodiverse principes met aandacht voor het nabijgelegen 75 ha grote natuurgebied de ‘Dorent’.

Het ‘Nearly New Office Facilities’-concept (NNOF) is een initiatief binnen Your Mover, verhuisspecialist voor kantoren, dat het verminderen van de milieu-impact beoogt door het hergebruik en opwaarderen van bestaand kantoormeubilair dat vroegtijdig wordt afgedankt. NNOF realiseerde in 2011 een vermindering van de CO2-uitstoot met liefst 81 ton! Dat is het resultaat van de verwerking van ongeveer 1700 stoelen, 500 kasten en 1200 werktafels tot herbruikbare kantoormeubelen.
Het milieuengagement van NNOF gaat nu nog verder als grondlegger van een nieuwe website rond biodiversiteit, gericht op consumenten en op bedrijven (www.natuurstek.be), alsook de bouw van een heus insectenhotel op de bedrijfssite te Vilvoorde. NNOF is vastberaden om haar filosofie rond duurzaamheid consequent en op zoveel mogelijk vlakken door te voeren.

Biodiversiteit
De website www.natuurstek.be informeert over biodiversiteit in België - het aantal soorten planten en dieren dat in onze nabijheid voorkomt - en de beïnvloeding ervan door het veranderende klimaat. De inhoud is het werk van Herman Dierickx, expert op het gebied van biodiversiteit en huisredacteur bij het ecologisch magazine ‘De koevoet’. De website is tweeledig opgebouwd: een luik bestemd voor de particuliere bezoeker die graag weet wat er in de eigen tuin en leefomgeving gaande is en een luik dat zich richt tot bedrijven. Bedrijven vinden er informatie over wat ze zelf kunnen ondernemen in het belang van de lokale biodiversiteit en het milieu in het algemeen.
NNOF engageerde zich voor het project www.natuurstek.be omdat het zelf werkt en denkt volgens de duurzaamste principes. NNOF is o.a. voorvechter van meer biodiversiteit op het industriegebied ‘Cargovil’ waar het gevestigd is.

Insectenhotel
Heel wat insecten, en bijen in het bijzonder, zijn met uitsterven bedreigd. Zij spelen nochtans een essentiële rol in het voortbestaan van ons ecosysteem. Het uitsterven van één of meerdere soorten heeft verstrekkende gevolgen op het resterende ecosysteem. In ons land komen ongeveer 320 soorten solitaire bijen voor, die allen met dezelfde problemen kampen: ze vinden te weinig voedsel (nectar en stuifmeel) in een bloemenarme leefomgeving en er is een groot tekort aan nestgelegenheid. Het plaatsen van deze insectenwand komt daaraan tegemoet en is een eerste stap in de vergroening van het bedrijventerrein rond NNOF. NNOF realiseerde de insectenwand in samenwerking met Natuurpunt, volgens biodiverse principes met aandacht voor het nabijgelegen 75 ha grote natuurgebied de ‘Dorent’. Natuurpunt beheert hiervan ongeveer 1 hectare.

‘Nearly New Office Facilities’
NNOF is een overkoepelend netwerk van duurzame bedrijven uit de kantoorinrichtingssector: Your Mover Vandergoten, Your Mover Logistics, Remus Verhuizingen en D&C Services. De NNOF-dienstverlening beoogt het verlengen van de levensduur van kantoormeubelen. Door allerhande - soms kleine - ingrepen krijgen stoelen, kasten en werktafels een nieuwe bestemming. Bovendien stelt ‘Nearly New Office Facilities’ de klanten volwaardig interieurdesign voor, waarbij een totaal nieuw interieurconcept wordt uitgewerkt in lijn met de huisstijl van het bedrijf en waarin de gerecupereerde meubelen een nieuw leven krijgen.
Eduard Codde
18-05-2012