FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Your Mover Vandergoten - In de ban van duurzaam

Your Mover Vandergoten - In de ban van duurzaam

Didier Pierre aan het hoofd van Your Mover Vandergoten is in de ban van milieuproblematiek, zo stond biodiversiteit voorop bij de heraanleg van de bedrijfssite.
Didier Pierre aan het hoofd van Your Mover Vandergoten is in de ban van milieuproblematiek, zo stond biodiversiteit voorop bij de heraanleg van de bedrijfssite.

Didier Pierre staat aan het hoofd van de familiale onderneming die de takken Your Mover Vandergoten, Les Fils Vandergoten, Remus Verhuizingen en NNOF omvat en is in de ban van milieuproblematiek. De vermindering van de CO2-uitstoot is een dagelijkse missie geworden. Dat uit zich op velerlei vlaken.
Dit jaar nam Your Mover de groenaanleg op haar bedrijfssite onder de loep en besloot tot een andere aanpak. De site werd aangekocht van een projectontwikkelaar die geen aandacht had voor de fauna en flora in de omgeving. Biodiversiteit stond voorop bij de heraanleg die net voor de zomermaanden voltooid werd. Voortaan mag het gras groeien op de parkeerplaats en worden de maaibeurten tot twee per jaar beperkt. Aan het bedrijfshek bloeien klaprozen, distels en wilde bloemen.
In samenwerking met Natuurpunt werd een insectenwand gerealiseerd, volgens het biodiverse principe, met aandacht voor het nabijgelegen 75 ha grote natuurgebied de ‘Dorent’. Insecten en bijen in het bijzonder spelen een essentiële rol in het voortbestaan van ons ecosysteem. De 320 soorten solitaire bijen die in ons land voorkomen vinden te weinig voedsel (nectar en stuifmeel) en nestgelegenheid in een bloemenarme leefomgeving.
In het najaar zal ook een bedrijfspoel klaar zijn, die kikkers en andere waterdieren moet helpen te overleven. De bedrijfssite van Your Mover is een stukje biodiverse en bovenal levendige natuur geworden.
De andere bedrijfssites van de onderneming zullen dit biodiverse voorbeeld zeker volgen.

Minder CO2-uitstoot door een andere kijk op kantoorinrichting
In het eerste halfjaar heeft Nearly New Office Facilities (NNOF) al 600 werkplekken heringericht met grotendeels gerecupereerd en gerenoveerd materiaal. De uitgediende kantoormeubelen krijgen een nieuw leven dankzij de nodige creativiteit en handigheid. Na de behandeling door NNOF ziet niemand nog dat het om oude spullen gaat, terwijl het aanzienlijk goedkoper is en tonnen CO2 worden uitgespaard!
NNOF biedt een geïntegreerde service aan, beginnend met een studie van de klantenwensen, de noodzakelijke veranderingen, de gewenste uitstraling van het bedrijf naar de markt, de samenwerkingsrelatie tussen werkgever en werknemer, enz. Daarop volgt een bezettingsplan van kantoren en meubelen met aansluitend een werkplekkenplan. Tot slot wordt een materiaallijst opgemaakt waarin staat welke bureaus er nodig zijn, hoe de cafetaria er zal uit zien… Daarmee kan NNOF aan de slag om vanuit de inventaris van het bestaande meubilair een nieuwe look & feel te creëren voor de opdrachtgever.
De ‘remake’ van de kantoormeubelen gebeurt grotendeels intern, al worden sommige taken uitbesteed, maar wel binnen een cirkel van hooguit 15 km, om de CO2-uitstoot in toom te houden.
Kiezen voor een NNOF-werktafel gaat gepaard met een C02-besparing van 45%, een NN0F-kantoorstoel bespaart zelfs 95%! In 2011 realiseerde NNOF een vermindering van de CO2-uitstoot met liefst 81 ton!
Patrick Bartholome
25-09-2012