FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Rol van de bedrijfscultuur in de globalisering

Rol van de bedrijfscultuur in de globaliseringMeer inzicht krijgen in de invloed van cultuur op de werkvloer, dat was het uitgangspunt van de enquête van Steelcase. De studie, "The Culture Code" genaamd, brengt de verschillen tussen kenniswerkers uit verschillende landen aan het licht met betrekking tot de manier van werken en het gebruik van de werkomgeving.
De etnografische studie die Steelcase uitvoerde, onderzocht de invloed van cultuur op de manier van werken van meer dan honderd organisaties in elf landen: China, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, India, Italië, Marokko, Nederland, Spanje, Rusland en de Verenigde Staten. Vooral voor multinationals kunnen dergelijke studies zeer interessant zijn. Met het oog op samenwerking is het voor hen immers belangrijk de gevolgen van de verschillen, de prestaties en de rol van de werkomgeving te kennen om de verschillen te kunnen overbruggen.

Organisaties die wereldwijd actief zijn en die een werkomgeving willen creëren afgestemd op hun werknemers, moeten rekening houden met de lokale cultuur en deze in perspectief plaatsen ten opzichte van de bedrijfscultuur van het land van oorsprong. Alleen zo zullen bedrijven maximaal kunnen profiteren van de voordelen die de globalisering hun biedt.

Optimalisering van de kantooroppervlakte
Organisaties die erin slagen de kantooroppervlakte aan te passen aan de reële behoeften van hun werknemers, kunnen hun kosten flink zien dalen. De kantooroppervlakte houdt nauw verband met het welzijn dat de medewerkers ervaren, en bijgevolg met hun productiviteit. Maar de perceptie van de ideale oppervlakte of ruimte van een werkplek verschilt sterk van cultuur tot cultuur. Zo is de tolerantie voor dichte werkomgevingen aanzienlijk groter in China en India dan in Europa. En ook binnen Europa zijn er grote verschillen. Buiten de bedrijfsmuren werken wordt in Frankrijk bijvoorbeeld wel geaccepteerd, maar momenteel is dit alleen voorbehouden voor de hoogste functies. In Vlaanderen en Nederland is hiërarchie dan weer minder belangrijk. Ze zijn ook voorlopers op het gebied van "Het Nieuwe Werken", waardoor ze minder behoefte hebben aan traditionele kantoorruimte.

Werken op afstand
Tegenwoordig werken collega’s van over de hele wereld en uit verschillende tijdzones steeds vaker samen, met als gevolg dat de traditionele opvatting van het begrip 'kantooruren' stilaan verdwijnt. Maar niet alle culturen zijn even bereid om hun gebruikelijke werktijden op te geven. De mate waarin een cultuur openstaat voor werken op afstand en voor flexibele uren, kan gemeten worden op basis van de behoefte om werk- en privéleven gescheiden te houden, en de managementstijl. Zo kennen de Fransen en Walen een managementstijl die gebaseerd is op controle. Ze zijn gewend om langer op kantoor te blijven om samen met collega’s uit andere tijdzones samen te werken of deadlines te halen. Terwijl Nederlandse en Duitse werknemers veel belang hechten aan een goed evenwicht tussen werk- en privéleven. De overheersende managementstijl is er meer gebaseerd op vertrouwen dan op controle. Flexibel werken is in die landen dus gemakkelijker, zowel qua werktijden als qua plaats.
Patrick Bartholome
29-04-2013