FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Streng EMAS-milieulabel behaald door Your Mover Logistics

Streng EMAS-milieulabel behaald door Your Mover Logistics

De duurzaamheidsdienst Nnof helpt bedrijven hun kantoormeubilair beter te onderhouden of een tweede leven te bieden.
De duurzaamheidsdienst Nnof helpt bedrijven hun kantoormeubilair beter te onderhouden of een tweede leven te bieden.

Als eerste logistiek en meubelmontagebedrijf in België heeft Your Mover Logistics in 2012 het EMAS-label behaald en ondertussen werd het certificaat herbevestigd voor het komend werkjaar. EMAS is het strengste certificaat dat een bedrijf kan halen om aan te tonen dat het milieubewust en uitstoot-verlagend tewerk gaat. De Nnof-dienstverlening die via Your Mover Logistics wordt aangeboden, wordt door de auditoren beschouwd als de knapste realisatie van de groene filosofie die er bij de bedrijfsleiding en, dankzij EMAS nu ook bij alle werknemers heerst.

Het bedrijf dat in 2007 werd opgericht in de schoot van Your Mover Vandergoten is de jongste jaren zeer sterk bezig de eigen dienstverlening minder milieubelastend te maken. Daarnaast werd recent Nnof (Nearly New Office Facilities) opgericht, een duurzaamheidsdienst om bedrijven te helpen hun kantoormeubilair beter te onderhouden of een tweede leven te bieden. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), is net als ISO 14001, een milieubeheerssysteem. Het zorgsysteem biedt aan het bedrijf in kwestie een methode om op systematische en continue wijze de milieu-impact van haar producten, diensten en productieprocessen na te gaan en te beheren. Het EMAS-milieuzorgsysteem is een zeer verregaande Europese verordening en zeker in Vlaanderen niet eenvoudig om te behalen.

Your Mover Logistics heeft het officieel nummer 19, een bewijs dat inderdaad slechts weinig bedrijven het label hebben behaald. Vooral omdat het naar wetgeving bijzonder streng is en omdat er een verplichting is om alle werknemers, zonder uitzondering, te betrekken bij dit milieubeheerssysteem. De andere belangrijke reden is het feit dat EMAS het bedrijf in kwestie oplegt om over de milieuprestaties van het bedrijf extern te communiceren. Het milieujaarverslag wordt daarom aan de klanten overgemaakt. Naast EMAS werkt Your Mover Logistics volgens de ISO-procedures wat de kwaliteit betreft. In 2009 werd immers voor het eerst het ISO-certificaat 9001:2008 behaald. En sindsdien werd het reeds 4 keer herbehaald.
Patrick Bartholome
01-10-2013