FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Bij de besten behoren in de Europese klas

Bij de besten behoren in de Europese klasPlan C is één van de drie pijlers van het Vlaams materialenprogramma en maakt deel uit van de dertien doorbraakprojecten van Vlaanderen in Actie, waarmee Vlaanderen zich op het vlak van duurzaam materialenbeheer tegen 2020 in de top 5 van Europese regio’s wil plaatsen. Zowel individuen als bedrijven, consumenten, overheidsinstanties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, werken samen aan een economie en maatschappij die op duurzame wijze met materialen omgaat.
Plan C wil ons actuele materiaalverbruik dat een veel te hoge milieudruk legt op de aarde wijzigen. Het streeft naar minder belasting van de natuurlijke hulpbronnen, minder afhankelijkheid van de eindige hulpbronnen, beperking van afvalstromen, toenemende emissies en energiebehoeften. Vandaar ook de benaming Plan C, omdat het streeft naar radicale systeeminnovaties en daarmee voorbij gaat aan het uitsluitend bestrijden van symptomen, zoals een Plan B zou doen.
Plan C is in 2006 gestart vanuit een kleine groep mensen met een gedeelde passie en interesse voor duurzaam materialenbeheer. Vandaag is daarrond een community gegroeid met tientallen mensen uit het bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen, onderzoekscentra, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen en individuele ‘durfdoeners’. De Plan C community ondersteunt en versterkt concrete experimenten die de vooropgestelde nieuwe samenleving vorm geven.

Een nieuwe werkomgeving zonder milieubelasting
Naast de steun van de Vlaamse overheid geniet Plan C ook een kwaliteitsvolle ondersteuning van haar netwerk door strategische partners, zoals NNOF (Nearly New Office Facilities). NNOF sluit volledig aan bij de filosofie van Plan C, want het beoogt zelf het verminderen van de milieu-impact door het hergebruik en opwaarderen van bestaand kantoormeubilair dat vroegtijdig wordt afgedankt. Door allerhande, vaak kleine ingrepen, krijgen afgedankte stoelen, kasten en werktafels een nieuwe bestemming. Deze aanpak resulteert bovendien in een sociale tewerkstelling.
De NNOF-aanpak gaat steeds verder, door de klanten niet alleen kantoormeubilair voor te stellen dat minimaal aanspraak maakt op grondstoffen, maar door tevens de creatie van een volwaardig interieurdesign aan te bieden, waarbij een totaal nieuw kantoorconcept wordt uitgewerkt in lijn met de huisstijl van het bedrijf en waarin de gerecupereerde meubelen een nieuw leven krijgen.
Heel recent is de NNOF-filosofie nog verder doorgedreven onder de vorm van een uiterst aantrekkelijke productcatalogus waarin alle denkbare elementen voor een totale kantoorinrichting zijn terug te vinden. Kenmerkend voor elk product is het hedendaags design, gepaard aan een optimale functionaliteit en een minimaal gebruik van nieuwe grondstoffen. Met andere woorden: de filosofie van Plan C perfect geconcretiseerd in praktische objecten voor dagelijks gebruik.
Kim Verhegge
03-06-2014