FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Nieuwe kantoren in lijn met de waarden van Spadel

Nieuwe kantoren in lijn met de waarden van Spadel

[+]

[+] Didier Pierre, gedelegeerd bestuurder van de PMC Holding

‘Eén team, één bedrijf’ luidt de HR-slogan bij Spadel, internationaal actief en algemeen bekend voor zijn watermerken Spa, Bru, Carola, Wattwiller en Brecon Carreg. Iets meer dan een half jaar geleden werd een nieuwe locatie gevonden voor hun hoofdkantoor en werd de aanzet gegeven tot een meer motiverende en dynamische werkomgeving, in lijn met de waarden van het bedrijf. In de aanloop tot de beslissing werden verschillende referenties bezocht en onderlijnden de beslissingsnemers de uitgesproken wens om de identiteit van het bedrijf door te trekken in het interieurconcept.
D&C Services was op dat ogenblik bij het project betrokken als partner voor space planning. Naar aanleiding van een voorstelling aan het directiecomité van Spadel kregen zij ook de kans om een visie op de inrichting te ontwikkelen. De HR-slogan ‘Eén team, één bedrijf’ werd in samenspraak en via de collega’s van NNOF (Nearly New Office Facilities), die net als D&C Services deel uitmaken van de PMC Holding, vertaald naar ‘Eén team aan één tafel’. Kurt Florus, BU Director D&C Services: “Het voorstel dat uitgewerkt werd, toonde één lange tafel die dwars door de ruimte loopt, vertrekkend van de receptie, en waar iedereen, ongeacht de functie, aanzit. Het sloeg aan bij het directiecomité en vandaag is deze kantoorinrichting bij Spadel ook effectief in gebruik genomen”.
De lange tafel wordt doorbroken met een speels element als ‘Mr. House’ uit de recent gepubliceerde NNOF-catalogus. Dit huisvormige element wordt langs de tafel ingezet als facilitaire hoek (o.a. print corner), dient als basis voor lounge corners en markeert doorgangen. Spadel beklemtoonde dat de realisatie zo duurzaam mogelijk moest verlopen. Kurt Florus: “Dat zat helemaal in lijn met ons voorstel met NNOF. Elementen voor de inrichting die niet met NNOF gerealiseerd werden, zijn stuk voor stuk cradle-to-cradle, zoals bijvoorbeeld de kantoorstoelen van Herman Miller”.

Circulaire economie
"Alle bestaande kantoormeubilair is voor ons grondstof" verduidelijkt Didier Pierre, gedelegeerd bestuurder van de PMC Holding. De groep heeft resoluut gekozen voor de circulaire economie. Aan de hand van het EMAS-milieuzorgsysteem en een grondige levenscyclusanalyse, wordt aangetoond dat de PMC Holding, waar NNOF deel van uitmaakt, gemiddeld 5-jaarlijks zowel haar omzet als haar personeelsbestand verdubbeld heeft. Uitgediend en/of te vervangen kantoormeubilair als grondstof en niet als afval bekijken, was aanleiding tot de oprichting van NNOF (Nearly New Office Facilities), dat officieel in 2010 boven de doopvont werd gehouden. NNOF bekommert zich om de look & feel van de totale kantoorinrichting via eigen interne ontwerpers of externe partners. Het biedt drie diensten aan: hergebruik, herstellen en transformatie van meubels. Het recycleren biedt zowel budgettair als ecologisch voordeel: minder afval, minder energiegebruik en minder grondstoffengebruik. Sinds midden 2011 realiseerde NNOF een vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 200 ton. Dat is het gevolg van het herwerken van ongeveer 3.000 stoelen, 2.000 kasten en 3.500 werktafels tot hedendaags ogende kantoormeubelen. NNOF opende in oktober haar nieuw kantoor annex schrijnwerkerij en publiceert een omzetverwachting van 4 miljoen euro voor 2015, ruim het viervoudige van het boekjaar 2013.
Eduard Codde
12-11-2014