FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Uniformisering van facilitaire organisatie dankzij NBN EN 15221 norm

Uniformisering van facilitaire organisatie dankzij NBN EN 15221 normDe norm NBN EN 15221 is het resultaat van jarenlang werk door Europese specialisten en grote service providers. Hij sluit aan bij de hedendaagse verwachtingen van facilitaire organisaties en heeft zich als Europese standaard doorgezet. Deze norm laat facilitaire organisaties op Europees vlak toe om zich uniform te definiëren en administratief in te richten. Uiterst belangrijk is dat NBN EN 15221 het lang ontbrekende kader biedt voor tal van facilitaire aspecten, zoals het opstellen van SLA’s en KPI’s, kwaliteitmanagement, procesmanagement en benchmarking

“EN 15221 is werkelijk de standaard die alles omvat m.b.t. het facility management” commentarieert Jos Duchamps, Gedelegeerd Bestuurder PROCOS. Deze norm vervangt verouderde standaarden in alle Europese landen en houdt rekening met alle mogelijke invalshoeken uit de markt en is zowel geschikt voor de facility managers als voor internationaal actieve corporate vastgoedmanagers. Sinds de officiële afronding van de inhoud van de NBN EN 15221 norm, werd een concrete vergelijking op Europese schaal mogelijk voor een reeks kengetallen.

NBN EN 15221 bestaat uit zeven luiken
1.Het eerste luik (NBN EN 15221-1) behandelt de ‘definities’ van FM.
2.NBN EN 15221-2 gaat over ‘overeenkomsten en contracten’.
3.Het derde luik (NBN EN 15221-3) is gewijd aan ‘kwaliteit’ en mag gerust beschouwd worden als een handleiding voor het kwaliteitsmanagement door facility management.
4.Het vierde luik (NBN EN 15221-4) behandelt het begrip ‘classificatie’ van alle real estate & facilitaire kosten.
5.‘Processen’ zijn het onderwerp van NBN EN 15221-5.
6.NBN EN15221-6 concentreert zich op ‘oppervlaktebepaling’, is ontwikkeld vanuit het gebruikersperspectief en daardoor uniek, gezien in het verleden de vastgoedaanbieders hiervoor de norm bepaalden. Hij is ook compatibel met de principes uit ‘ISO 9836:1992 – Performance standards in buildings’.
7.Het in november 2012 laatst toegevoegde zevende luik handelt over het uiterst belangrijke benchmarken.

Luik 3 tot en met 6 van de NBN EN 15221 norm leggen een band met de ISO normen. Het gaat om de reeks ISO 9000 voor kwaliteit, de ISO 15392 voor duurzaamheid in gebouwen, de ISO/FDIS 15686-5:2006(E) voor de kosten over de volledige levenscyclus van een gebouw en ISO 9836 voor het bepalen van de vloeroppervlakte. Tevens wordt uit ISO 1000014 de Plan-Do-Act-Check-cyclus geënt op het facilitaire werkterrein.

De zeven luiken van de NBN EN 15221 norm kunnen afzonderlijk online besteld worden via de e-shop van het NBN, het Nationaal Bureau voor Normalisatie, de instelling verantwoordelijk voor het realiseren en publiceren van normen in België.

De NBN EN 15221 norm is ook het onderwerp van een door IFMA op 12 februari georganiseerd evenement in het Charlemagne gebouw, Wetstraat 170, 1000 Brussel. Jos Duchamps is een van de gastprekers van het event.
Eduard Codde
19-01-2015


 Programma en inschrijvingen voor het event van 12/02