FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Ingenium installeert KWO systeem op campus Gasthuisberg van UZ Leuven

Ingenium installeert KWO systeem op campus Gasthuisberg van UZ LeuvenIn april werd een belangrijke stap gezet in de afwerking van de KWO (koude-warmteopslag) installatie op de campus Gasthuisberg van UZ Leuven. Deze belangrijke stap bestond erin de KWO installatie te testen, in te regelen, uiteindelijk op te starten en volledig operationeel te maken. Het voortraject tot realisatie van deze uitzonderlijke verwezenlijking loopt al sinds begin 2014. Eerst werden de 8 koude- en warmteopslag bronnen geboord, 4 koude en 4 warme bronnen. Deze bronnen liggen in vogelvlucht zo’n 500 m van elkaar. Na de booractiviteit en uitrusting van de putten werd een leidingtraject gelegd van ca. 1,5 km om deze bronnen met elkaar te koppelen en tevens ook een aantal bouwdelen (energiecentrales) te koppelen met deze installatie. Dit leidingtraject verloopt dwars doorheen de campus door kruipkelders en plafonds, wat in een ziekenhuisomgeving geen evidente klus is. Vanaf nu start een periode om de rendabiliteit van de installatie verder te maximaliseren om uiteindelijk een maximale energiebesparing te realiseren. De opdracht van Ingenium bestond uit het ontwerp van de volledige installatie alsook de opvolging van de uitvoering van de werken.

Wat is KWO?
In de zomer wordt koud grondwater met een temperatuur van ca. 10 graden opgepompt uit de koude bron. Het grondwater wordt door een warmtewisselaar geleid en staat zijn koude af aan het watercircuit om zo het gebouw te koelen. Het door de warmtewisselaar opgewarmde grondwater wordt in de tweede put, de warme bron geïnjecteerd. Zo wordt de warmte in de bodem opgeslagen. In de winter wordt het opgeslagen warme grondwater weer uit de warme bron, ongeveer 17 graden, gepompt. Via dezelfde warmtewisselaar en een warmtepomp wordt de warmte van het grondwater afgegeven aan het watercircuit waar het kan worden benut voor verwarming. Het koude afgekoelde grondwater wordt in de eerste put, de koude bron, geïnjecteerd waardoor er weer koude wordt geladen voor de volgende zomer.
Kim Verhegge
20-05-2015