FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Europeanen in afwachting van een pragmatische milieubescherming

Europeanen in afwachting van een pragmatische milieubeschermingTerwijl de Conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering in Parijs (COP21) gisteren van start ging, publiceert Europees marktleider in multi-technische dienstverlening op het gebied van energie en communicatie SPIE een studie over de bekendheid en perceptie ten aanzien van energie-efficiŽntie in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Engeland en BelgiŽ.
De studie van Harris Interactive voor SPIE is gebaseerd op internetenquÍtes bij nationale representatieve steekproeven onder 1000 personen in de hierboven vermelde landen.

Energie-efficiŽntie synoniem voor verspilling
Spontaan brengen de ondervraagde Europeanen de energie-efficiŽntie vooral in verband met isolatie en in mindere mate met zonne-energie, met uitrusting met een laag energieverbruik en ook apparatuur met intelligent energiebeheer. En als men hen een lijst voorlegt van wat energie-efficiŽntie kan inhouden, dan noemen alle Europeanen allereerst het idee dat het om het vermijden van de verspilling gaat. Meer dan 8 op de 10 burgers in alle ondervraagde landen verklaart trouwens te letten op een vermindering van het energieverbruik bij hen thuis en is van mening dat de winkels over verwarmd zijn. Allen zeggen bereid te zijn aanbevelingen op dit gebied te volgen en wel meer nog op hun werk dan bij hen thuis.

Mobilisering rond energie-efficiŽntie
Terwijl het merendeel van de Belgen, Nederlanders en Britten van mening is dat hun land rond het gemiddelde ligt op het gebied van vooruitgang inzake energie-efficiŽntie, meent de meerderheid van de Duitsers dat hun land een voorsprong heeft en de Fransen dat hun land achter loopt. Degenen die menen dat hun land achterloopt, wijten deze situatie in ieder geval het vaakst aan een gebrek aan politieke wil om van energie-efficiŽntie een prioriteit te maken. Zo waren 91% van de ondervraagde Belgen van deze mening. In alle landen worden de particulieren en de lokale overheden beschouwd als de spelers die het meest actief zijn op het gebied van energie-efficiŽntie, vůůr de ondernemingen en vooral vůůr de Staat en de overheidsinstanties.

Milieubewustzijn
Persoonlijke besparingen blijven de eerste drijfveer op het gebied van energie-efficiŽntiemaatregelen. Vervolgens zijn er milieu-overwegingen: vooral de wil om de vervuiling om zich heen te verminderen en ook een bepaald Ďmilieubewustzijní. Onder de middelen die aan de respondenten werden voorgesteld om het energieverbruik te optimaliseren en te verminderen, zijn meer dan negen op de tien van de ondervraagden van mening dat de technische vooruitgang verder moet worden gebracht, dat alle burgers moeten worden betrokken bij dagelijkse handelingen en in mindere mate dat er lichtere voorschriften en fiscale prikkels moeten komen. ĎDe leidraad lijkt een zeker pragmatisme te zijn. Ja tegen technische vooruitgang, ja tegen energie-efficiŽntie, op voorwaarde dat dit kan leiden tot echte besparingení, aldus Gauthier Louette algemeen directeur van SPIE. Volgens de algemeen directeur bestaan veel van de oplossingen al en is waarneembaar dat de motivatie en het groeiende bewustzijn van de samenleving een vruchtbare kweekbodem vormen voor een snelle verwezenlijking in Europa.
Kim Verhegge
01-12-2015