FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Bouwen voor overmorgen?

Bouwen voor overmorgen?

[+]

[+] Luc Vanhaverbeke, Voorzitter HFDV

[+] Henk Vincent, bestuurslid/commissaris HFDV

Meer dan 125 professionals uit de zorgsector vonden op 3 december laatstleden de weg naar Brasschaat om er het 33e congres van de HFDV (Hoofden Facilitaire Diensten van Verzorgingsinstellingen) bij te wonen, dat dit jaar liep onder de titel ‘Tijd voor facilitaire creativiteit’. De verschillende sprekers werden op bijzonder gesmaakte wijze voorgesteld door Henk Vincent, bestuurslid/commissaris HFDV, die hier naast zijn al bewezen kwaliteiten als Facxility Manager (Facility Manager of the Year 2014), ook opviel als professioneel animator!

“Er is momenteel ontzettend veel bouwactiviteit in de zorgsector” opende Luc Vanhaverbeke, Voorzitter HFDV. “Tal van grote projecten naderen hun voltooiing. De zorgsector kampt echter met een immens probleem: er is een grote kloof van 8 jaar en meer tussen het inleiden van de conceptfase en de eigenlijke realisatie en ingebruikname. Bovendien verkort de levenscyclus van de ziekenhuizen naar 25 à 30 jaar maximum als gevolg van diverse evolutie in de sector”. Toen de grote projecten die nu gerealiseerd worden bedacht werden, was het evident dat patiëntenkamers zouden uitgerust worden met comfortabel sanitair. Vandaag is de opnameduur voor patiënten dermate ingekort, dat wanneer ze in staat zijn om gebruik te maken van de douche in hun kamer, ze ook ontslagen worden… Dit gegeven en zoveel andere hebben een niet geringe impact op zowel kosten als efficiënt ruimtegebruik.

Architectuur met gevolgen
‘Sterke architecturale concepten versus een praktisch onderhoud van gebouwen’ was het thema van de Jo De Maesschalck, AAPROG Architecten, die als eerste gastspreker het podium kreeg. Goede architectuur gaat voor eenvoudige vormentaal, is te vatten in 3 lijnen, maar bij een ziekenhuisontwerp is vooral het functionele van het gebouw primerend, een gebouw dat als het ware als een machine moet functioneren. Hedendaagse concepten moeten duurzaamheid insluiten, wat niet alleen een lange gebruiksduur en weinig materiaalgebruik vooropstelt, maar ook een ernstige studio over het energieverbruik gedurende de levenscyclus, minimale onderhoudskosten voor zowel exterieur als interieur.
Wanneer veel glasvlakken, verwerkt zitten in een gebouw, moet van in het concept nagedacht worden over de schoonmaak, het eventueel integreren van technieken en oplossingen om die schoonmaak efficiënt en voordelig mogelijk te maken.
Vandaag voorzien vele ontwerpen een atrium als ontvangst- en circulatieruimte. Ook hier verplicht een dergelijke keuze tot vanaf het concept nadenken over de schoonmaak, het vervangen van verlichting, enz.
De beschikbaarheid van nieuwe materialen vergemakkelijken de schoonmaak en dragen tevens bij tot meer huiselijke gezelligheid in het interieur (vb. imitatie parketvloer). Bij de inrichting van de kamers kunnen keuzes gemaakt worden die voor de ganse gebruiksduur van het gebouw een aanzienlijk verschil maken op de schoonmaakkosten. Het aanbrengen van een laminaat lambrisering achter het bed voorkomt krassen en vervuiling van de wand, laat zich eenvoudig reinigen. Stalen deurkaders bieden bescherming tegen beschadiging wanneer patiëntenbedden naar het operatiekwartier of een andere afdeling verreden worden. Door oplossingen te voorzien om de kamer opgeruimd te houden – vb. magneetbord voor kaartjes en boodschappen - kan de schoonmaak veel sneller en bijgevolg voordeliger gebeuren.

Alert voor vernieuwing
Zelfs het inzetten van robots voor bepaalde schoonmaak- en logistieke taken kan overwogen worden, gezien de huidige evoluties, maar moet wel al in de conceptuele fase geïntegreerd worden.
Verder pleitte architect Jo De Maesschalck ervoor om tijdens de bouwfase, die in het geval van ziekenhuizen behoorlijk lang uitvalt, grondig te bewaken of er inmiddels geen betere oplossingen en/of procedés bestaan dan bij de conceptontwikkeling het geval was. Het erkennen en integreren van betere oplossingen kan immers een aanzienlijke besparing op de latere gebruikskost van het gebouw opleveren!
Eduard Codde
09-12-2015