FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Projectoproep voor het Fonds VINCI

Projectoproep voor het Fonds VINCIHet Fonds VINCI werd opgericht om de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting en zo iedereen een eigen plaats, rol en waardigheid te geven in onze samenleving.
Het heeft als doel projecten van algemeen belang te ondersteunen. Het Fonds VINCI wil met menselijke en financiële middelen organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Dit jaar heeft het Fonds 'toegang tot de arbeidsmarkt' als thema. Het zal in België organisaties steunen die de toegang tot de arbeidsmarkt voor kansarme of uitgesloten mensen bevorderen door professionele inschakeling, vorming en kwalificaties en vergemakkelijking van de mobiliteit.

Voor wie?
De burgerlijke betrokkenheid van de medewerkers van de groep VINCI is een van de basiscriteria van het Fonds. Het Fonds zal niet alleen financiële steun toekennen, maar zal zijn medewerkers ook de kans bieden om zich vrijwillig (in de vorm van een peterschap) in te zetten bij de ondersteunde organisaties.

Er zullen dan ook alleen projecten geselecteerd worden waarvoor de medewerkers van de groep gemobiliseerd kunnen worden. Het is dus noodzakelijk dat de peter of meter zich in de geografische nabijheid van het project bevindt. De jury zal rekening houden met dit element in zijn zoektocht naar een eventuele peter of meter in de bedrijven van de groep in België.
Raphael Pèrez
16-03-2016


 Stel een project voor