FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Evoluties in de samenleving brengen nieuwe noden voor vastgoed aan de oppervlakte

Evoluties in de samenleving brengen nieuwe noden voor vastgoed aan de oppervlakte

Ingrid Ceusters
[+] Ingrid Ceusters

[+] Groen Zuid

SPRYG Real Estate Academy organiseerde op 10 mei al de 7e editie van het jaarlijkse seminarie rond vastgoed in de Provincie Antwerpen. Ingrid Ceusters opende het seminarie met een boeiend overzicht van de uitdagingen voor de vastgoedsector, vandaag en morgen.
Wonen, werken en winkelen zijn de drie hoofdpijlers voor vastgoedontwikkelingen. Ze worden sterk beïnvloed door de mobiliteitsproblematiek het streven naar duurzaamheid en de demografische evolutie van onze samenleving. Wat dat laatste betreft zullen een groter aantal generaties moeten samenleven dan ooit tevoren: 70+ers, babyboomers, de generaties X,Y,Z…
Steden hebben de beste troeven om al deze uitdagingen samen het hoofd te bieden en zullen een sterke groei kennen, wat duurzaamheid nog belangrijker maakt. Antwerpen toont zich op dit vlak voortrekker bij tal van nieuwe ontwikkelen, zoals bv. de ‘Cleantech Cluster Antwerp’.

Sleutelrol weggelegd voor ‘Mobiliteit’
‘Mobiliteit’, of het gebrek daaraan, is het meest bedreigende voor het functioneren van onze samenleving en economie. Werken is een eerste basisbehoefte en wordt afgestraft met gemiddeld 88 uur fileleed per jaar. Het woon/werkverkeer is bepalend bij het kiezen van een vestigingsplaats. Bedrijven die vandaag hoofdzakelijk kenniswerkers tewerkstellen en zoeken, kiezen eveneens voor de stad, grotere gemeenten, stationsbuurten,…
Jonge werknemers willen zichzelf identificeren via hun werkgever/bedrijf. Voor hen zijn duurzaamheid van het bedrijfsgebouw en de werking daarvan even belangrijk bij het aangaan van een samenwerking als loon en extralegale voordelen. Het valoriseren van bestaande gebouwen is een belangrijke optie naast nieuwbouwprojecten.
Het ‘nieuwe werken’ (NWOW) gaat om veel meer dan het terugdringen van het aantal gehuurde vierkante meters. Het naar het bedrijf brengen van zeer uiteenlopende services – vb. crèche en strijkatelier – maakt een bedrijf aantrekkelijker als potentiele werkgever, heel specifiek voor jonge mensen.
Op de werkvloer komen verschillende culturen samen en zullen meer dan ooit een groot aantal generaties samenwerken, al was het maar omwille va de verplichting langer te moeten werken.

Clustervorming van woontypes
Voor wat het aspect wonen betreft zal ‘mobiliteit’ een determinerende factor worden bij het maken van keuzen. Niet alleen het woon/werkverkeer en terug speelt hierin een rol, ook de nabijheid van generaties: ouders, kinderen, grootouders willen in elkaars nabijheid wonen of er zich snel naartoe kunnen verplaatsen. Woningen, appartementen en seniorenverblijven zullen zich vermengen op grotere sites voor projectontwikkelingen. Clustervorming van het woonaanbod trekt aan. ‘Mobiliteit’ is ook de drijfveer voor een versterkte beweging van het platteland naar de stad. Vooral wat oudere mensen kiezen voor een meer onderhoudsvriendelijk woontype dicht bij de andere familieleden. Het streven naar duurzaamheid is niet alleen vanzelfsprekend voor nieuwbouw, ook reconversie van bestaande gebouwen (vb. Groen Kwartier Antwerpen) zal toenemend aan belang winnen.

De auto niet verbannen voor winkelen!
“Vergeet de auto niet en voorzie voldoende parkeergelegenheid!” pleitte Ingrid Ceusters nadrukkelijk in het belang van een goed draaiende stedelijke samenleving.
Onderzoek door Group Hugo Ceusters -SCMS n.v., waarbij 20.000 personen geënquêteerd werden, toont aan dat slechts 2% gebruik maakt van het openbaar vervoer om te gaan winkelen, terwijl 70% daarvoor de auto verkiest. Wie de auto neemt besteedt ook dubbel zoveel als wie met het openbaar vervoer de stad intrekt om te gaan shoppen. Tenslotte is de gerealiseerde omzet nog altijd doorslaggevend voor de winkeliers.
Bij kleinere winkelpanden en B-locaties neemt de leegstand toe.
Retailers kiezen voor minder winkelpunten, maar dan wel met een grotere oppervlakte, om aldus de ‘belevingswaarde’ van hun locaties te kunnen opvoeren.
Ingrid Ceusters verwees ook naar een opdeling in drie categorieën bij het winkelend publiek. De ‘fun-shopper’ heeft tijd en geld te besteden. Voor de ‘run-shopper’ moet het snel gaan. ‘City-shoppers’ willen de stad vlot in kunnen rijden met de auto.

Zie ook ‘Trends Rapport 2016’ op www.ceusters.be
Eduard Codde
14-06-2016