FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Werken & vergaderen in alle rust: goede akoestiek op de werkvloer

Werken & vergaderen in alle rust: goede akoestiek op de werkvloer

Rinkelende telefoons, pratende collega’s, lawaaierige printers, luid getyp op toetsenborden: het kan er op een (open) werkvloer soms behoorlijk lawaaierig aan toe gaan. En dat leidt bij werknemers vaak tot afleiding, stress en een verminderde productiviteit. Door een geïntegreerde & complete aanpak van het akoestisch comfort, rekening houdend met de verschillende functionaliteiten van ruimtes binnen een bedrijf, bevordert de werkgever niet enkel het welzijn van zijn klanten en werknemers, maar verhoogt men tevens de motivatie en prestaties binnen het bedrijf. Akoestisch comfort is onlosmakelijk verbonden met een gezond binnenklimaat.

Akoestiek is een vaak onderschat aspect. Het wordt te vaak geschrapt uit bouwplannen omwille van budgettaire en andere redenen, om dan achteraf na klachten ad hoc toegepast te worden. Er wordt meer en meer gepleit om vanaf het begin akoestisch mee te denken om zo tot efficiënte en economische oplossingen te komen. Verbeter de akoestiek en creëer een aangename werkplek! Akoestiek verbeteren? Kleedt uw werk- & vergaderruimte in met geluidsabsorberende, modulaire en geluidsisolerende producten, en zorg voor een optimale werk- & vergadersfeer: creëer een rustige werkruimte.

Oplossingen
Enkele eierkartons plaatsen volstaat nooit om nagalm in een ruimte te verminderen en/of de geluidsoverdracht naar aangrenzende ruimtes tegen te gaan. Men moet dit grondig aanpakken door naar alle factoren te kijken: waar bevinden zich de storende geluidbronnen, wat is hun invloed op de nagalmtijd, waar zijn de grootste reflectieoppervlakten, etc.? Dan moet dit gekoppeld worden aan absorptie/isolatiekwaliteiten van verschillende akoestische basismaterialen, budget en esthetiek.
Om de meest geschikte oplossing(en) te vinden, moet men ook kijken naar het aantal werknemers, of dit aantal constant is, het materiaal in de ruimte (beton, glas, hout), waarvoor de ruimte voornamelijk wordt gebruikt (vergaderen, telefoneren, onthaal, rustig werken etc.), aan welke andere voorwaarden de ruimte moet voldoen. Op basis hiervan kiest men de meest optimale oplossing om zo de leefbaarheid van de ruimte te verbeteren, ofwel onopvallend geïntegreerd in het interieur ofwel om een visueel accent toe te voegen aan het interieur.

Bekijk de verschillende toepassingsmogelijkheden!
Advertorial News
15-09-2016