FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Smart facility management is meer dan technologie

Smart facility management is meer dan technologie

Jeff Gravenhorst, CEO ISS World
Jeff Gravenhorst, CEO ISS World

Jeff Gravenhorst, CEO ISS World, was één van de meest opgemerkte sprekers tijdens het Health & Care evenement in Flanders Expo, met in de rand een rijkelijk gevuld seminarieprogramma. Hij omschreef de rol van facility management in de ziekenhuiswereld als: ‘levens redden, bijdragen tot het verbeteren van het imago van de zorginstelling, het beantwoorden aan de verwachtingen van alle stakeholders en het beheren van de kosten’, kortom het ondersteunen van de zorgverstrekking die 24/24 moet presteren.

Omdat de ondersteuning van een optimale zorgverstrekking gepaard gaat met kostenefficiëntie, flexibiliteit, diverse vormen van beveiliging,… dringt integrated facility management zich op als aangewezen oplossing. “Met integrated facility management wordt niet productieve tijd uitgesloten en dat alleen al levert 10% en meer besparing op” argumenteerde Jeff Gravenhorst. “De facilitaire medewerkets staan op de loonlijst bij ISS, dat ook instaat voor de opleidingen. iFM betekent ook dat 10 à 15% van de beheerkosten worden weggenomen in vergelijking tot single en zelfs multiservice contractmanagement”.
De ziekenhuiswereld zit in een veranderingstraject: waar vroeger een aantal schoonmaakmedewerkers gevraagd werden voor bepaalde werkzaamheden, gaat het nu om het klaar maken van een aantal bedden voor de opvang van nieuwe patiënten. Het is de ‘outcome’ van de tussenkomst die telt, m.a.w. de meerwaarde voor de patiënt.

Facility management dient de patiënt
Smart facility management gaat om levens redden, om patiënten helpen door het samenspel van alle geleverde diensten. Zo draagt catering op maat van de patiënt bij tot het versnellen van het herstelproces. Het herstellen en preventief onderhouden van de airco biedt patiënten en medewerkers een gezonder leefklimaat. Onthaaldiensten zijn vaak het eerste contact voor patiënt en bezoeker. Zij kunnen stres wegnemen, geruststellen en de juiste weg wijzen. “De totaliteit van de facilitaire dienstverlening helpt de patiëntenbeleving positief te verbeteren en het herstelproces te bevorderen” argumenteerde Jeff Gravenhorst.

Van iFM naar smart FM
Voor Jeff Gravenhorst moet er eerst alles aan gedaan worden om het patiëntenverblijf zo aangenaam mogelijk te maken, pas dan mag IoT en andere (gebouw)technologie aan bod komen. Technologie kan een rol spelen om het inzetten van personeel te optimaliseren en de klantenbeleving op te voeren (patiënt, bezoeker, verzorgend personeel…). ISS is daarom een partnership aangegaan met IBM.
Een goed voorbeeld van technologietoepassing is een gerobotiseerde transportwagen voor de voedselbedeling. De wagen rijdt automatisch en dus geheel zelfstandig van de keuken naar de patiëntenafdelingen, waar personeel de bedeling aan bed verzekert. De technologietoepassing resulteert in tijdswinst, meer ergonomisch en aangenamer werken voor het personeel.
‘Data-mining’ – al dan niet via IoT – heeft slechts zin wanneer daaruit een verbeterde beleving voor de patiënt resulteert. Een ISS-case in Singapore met ‘bed-management’ als onderwerp, resulteerde in 70% tijdswinst voor het opnieuw gebruiksklaar maken van een ziekenbed na ontslag van een patiënt.
Jeff Gravenhorst concludeerde: “Smart FM vereist eerst vertrouwen stellen in iFM en dan pas IoT implementeren ter verbetering van de geleverde facilitaire services”.
Eduard Codde
16-10-2016