FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Trendy werkomgeving met campussfeer

Trendy werkomgeving met campussfeer

Corda Campus Hasselt is de herbeleving van de voormalige Philips-site, 75.000m² groot en de professionele thuis voor ruim 3.000 werknemers met een gemiddelde leeftijd ≤ 30 jaar. Corda Campus focust op de beleving van de site, niet louter op het verhuren van kantoorruimte. “Het campus-gevoel resulteert in een unieke sfeer en werkomgeving, grondig verschillend van het klassieke vastgoedaanbod voor kantoren” benadrukt Kristof Vanvelk, Operations Manager Corda Campus. “We rekenen met een verdere groei naar 5.000 medewerkers”.

De nieuwste attractiepool van Corda Campus zijn de net voor de zomer ingehuldigde Hal A en B, voormalige fabriekshallen met een hoogte van 6m en een oppervlakte van 3.500m² elk, die een grondige renovatie ondergingen.
De renovatie van de gebouwen beoogde in eerste instantie een maximale energie-optimalisatie. De volledige dakoppervlakte is dan ook benut voor het installeren van zonnepanelen. Alle wanden werden maximaal geïsoleerd en de ramen vervangen door schrijnwerk en glas met toekomstgerichte thermische prestaties. De oorspronkelijke raamvorm, die van vloer tot plafond loopt, werd met hedendaagse materialen gereconstrueerd. De oude vloer maakte plaats voor een polybetonvloer. Tussen de hallen is een park aangelegd als recreatiezone en buitenwerkplek.

Loftsfeer
Voor de indeling en inrichting werd verleden jaar geleden een wedstrijd uitgeschreven. De voorstellen voor de creatieve invulling van de ruimten door Procos Group overtuigden de jury. Jos Duchamps, gedelegeerd bestuurder Procos Group: “Het concept is gebaseerd op een dorp met centraal plein. De hallen leggen een mantel rond het dorp”.
De kantoorinrichting is opgevat als koppelbare modules met een grondvlak van 35m² en mogelijkheid tot twee bouwlagen. Dit resulteert in meer dan 5.000m² bruikbare kantoorvloer t.o.v. de 3.500m² haloppervlakte. Alle technieken lopen via het plafond, zodat op elk ogenblik maximale flexibiliteit behouden blijft voor het wijzigen van de indeling.
De modules staan tegen de gevels van de hallen opgesteld en zijn geschrankt neergepoot in de centrale ruimte, waardoor de 6m hoogte optimaal benut wordt. Kruiselings ingebrachte loopbruggen geven het geheel een uitgesproken dynamiek.
“Jonge werknemers zoals die hier gezocht worden kijken niet uit naar een afgelikte inrichting, maar worden gecharmeerd door een creatieve omgeving” commentarieert Kristof Vanvelk. “Een loftsfeer spreekt hen zeker aan. Het is de bedoeling om vele bedrijven van uiteenlopende aard samen te brengen en een onderlinge dynamiek te stimumeren”.
Vooraan worden beide ex-fabriekshallen gekoppeld met een moderne nieuwbouw, waar glas en staal de toon zetten. Waar deze plek voorheen de achterzijde van de site was, doet de constructie nu doet dienst als impressionante ‘toegangspoort’ tot de site, maar ook als stationsgebouw voor de stopplaats ‘Hasselt – Kievit’.
Eduard Codde
19-08-2017