FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » De wereld van het licht in beweging met ZUMTOBEL

De wereld van het licht in beweging met ZUMTOBELVerlichting is niet weg te denken uit de dagelijkse werkomgeving. De voorbije jaren zijn de mogelijkheden voor het energiezuinig, ergonomisch en ‘huiselijk’ verlichten van de werkplek enorm toegenomen dankzij de snelle evolutie van de LED-lichttechnologie en bijhorende regeltechnieken. Om een optimale verlichting te verzekeren voor elke werkomgeving, stelt Zumtobel Group Services (ZGS) nu een ‘sleutel op de deur’-formule voor, alias ‘light as a service’.

“Het uitwerken van een optimaal lichtplan is complexer geworden en neemt een belangrijke plaats in binnen het totale project management van een werkplekinrichting” argumenteert Herwig Burtscher, Vice President of Turnkey and Finance Services. “Zumtobel Group Services (ZGS) biedt onder de benaming ‘Complete’ alle diensten aan voor een A tot Z planning en realisatie van de verlichting”.
De diensten omvatten de conceptuele planning rekening houdend met de gegeven situatie en wettelijk geldende normen, advies m.b.t. de toe te passen verlichtingselementen en regeltechnieken, het afleveren van alle technische documentatie, schema’s en keuringsattesten, alsook de uitvoering van de eigenlijke installatie. Dat laatste facet omvat eveneens tal van services zoals het verwijderen van bestaande verlichtingspunten en armaturen, de plaatsing en montage van de nieuwe verlichting. ZGS draagt ook zorg voor de administratieve aankoopondersteuning.

Light as a Service
‘Complete’ speelt de kaart uit van één contactpersoon voor de volledige dienstverlening m.b.t. verlichting, wat tijd en kostenbesparend werkt omwille van de sterk vereenvoudigde communicatie en coördinatie van de werken, evenals door de vertrouwdheid en ervaring van de uitvoerders met de producten. Daarnaast staat ‘Complete’ voor projectgericht maatwerk met indien gewenst ook integratie van noodverlichting en lichtmanagement via netwerken. Aanvullend worden onderhouds- en servicecontracten aangeboden op maat van het gerealiseerde project, met o.a. de mogelijkheid om de standaard 5 jaar garantie uit te breiden.
De voordelen van de ‘Complete’-formule door Zumtobel Group Services (ZGS) zijn bovendien beschikbaar als ‘NOW’-lichtcontract, een financieel voorstel, waarbij geen initiële investering nodig is voor een optimaal aangepaste verlichting, maar de volledige dienstverlening wordt vertaald naar een vaste maandelijkse kost.
Eduard Codde
19-09-2017