FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Pan-Europese Occupancy Cost Index met 3% gestegen

Pan-Europese Occupancy Cost Index met 3% gestegenEind vorig jaar publiceerde Colliers International de resultaten van zijn jaarlijkse pan-Europese studie over de berekening en ontwikkeling van de kantoorkosten. De gemiddelde kantoorkosten bedragen 9.249 euro per voltijds equivalent (VTE) per jaar. Dit gemiddelde is berekend op basis van de analyse van data uit 29 landen, 3.800 gebouwen, meer dan 34,2 miljoen vierkante meter en 1,77 miljoen VTE’s. Met zijn 22e plaats bengelt ons land aan de staart van de ranglijst.

Europese norm maakt vergelijking mogelijk
Met de goedkeuring van de Europese facilitaire norm EN 15221 kunnen de jaarlijkse kantoorkosten - Occupier Cost Index (OCI) - nu ook op Europees niveau vergeleken worden. De mediane jaarlijkse kantoorkosten per VTE bestaan uit vier categorieën die overgenomen zijn van de norm EN 15221. In de eerste categorie ‘Space & Infrastructure’ zijn de kosten en investeringen voor het gebouw, de voorzieningen en het meubilair, het onderhoud, de reiniging en de faciliteiten ondergebracht. De tweede categorie ‘People & Organisation’ verzamelt alle kosten voor de facilitaire ondersteuning van de medewerkers, zoals catering, archiefbeheer, onthaal en veiligheidsdiensten. De derde categorie ‘Management’ omvat het strategische, tactische en transversale beheer, waaronder de ‘FM Service Desk’ en de aankoopdiensten. De vierde categorie ‘ICT’ ten slotte vertegenwoordigt alle tools, software en hardware die de connectiviteit en goede communicatie garanderen voor de toegang tot en de uitwisseling van informatie.

Belgische kantoorkosten aanzienlijk hoger dan het Europese gemiddelde
Voor België worden de mediane jaarlijkse kantoorkosten geraamd op 11.607 euro per VTE, een stijging van 3% in vergelijking met het voorgaande jaar. De voorbije jaren waren de kosten gemiddeld als volgt verdeeld: 55% voor de categorie ‘Space & Infrastructure’, 40% voor de facilitaire ondersteuning, ofwel de categorie ‘People & Organisation’, en 5% voor de categorie ‘Management’.

De Belgische OCI ligt 25% hoger dan het Europese gemiddelde van 9.249 euro per VTE. Reden: de loonkosten voor het personeel en de geleverde diensten, die ruim boven het Europese gemiddelde liggen. Deze mediane kosten waren nog hoger geweest als ze niet een beetje beteugeld werden door de vastgoedkosten, die in België heel wat lager liggen dan in sommige van onze buurlanden.

Van de 29 geanalyseerde landen staat België op de ietwat benijdenswaardige 7e plaats van de duurste landen op het vlak van mediane jaarlijkse kantoorkosten per VTE. In buurlanden Frankrijk en Luxemburg liggen de kosten echter nog eens bijna 30% hoger. Met een mediane jaarlijkse kantoorkost van slechts 8.815 euro per VTE, hetzij 24% lager dan in België, is Nederland daarentegen een zware concurrent wanneer een bedrijf in de Benelux op zoek is naar een locatie voor zijn kantoren. Het verschil met Duitsland is kleiner maar bedraagt toch ook zo’n 15%.

Ruimte voor verbetering
Toen Annick Vandenbulcke, Head of Occupier Services bij Colliers België, onlangs gevraagd werd naar de mogelijkheden om de positie van ons land te verbeteren, gaf ze het volgende antwoord: “Er schuilt een groot besparingspotentieel in een kritisch beheer van de huurcontracten of, als het bedrijf eigenaar is van zijn kantoren, in het rendement en het beheer van deze assets. Voor die organisaties ligt het rendement van de eigen core business hoger dan dat van het vastgoed in eigendom. Het kan dus een optie zijn om het vastgoed over te laten aan investeerders, al dan niet met een ‘sale & lease back’-formule. Hierdoor zouden middelen kunnen vrijkomen om te investeren in de eigen core business en zou het rendement kunnen stijgen.”
Didier Van Den Eynde
08-01-2018


 Occupancy Cost 2017 Results - Facts & Ranking