FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » CreŽer een veiligere werkomgeving met goed onderhoud

Creëer een veiligere werkomgeving met goed onderhoudEen helm dragen in een fabriek is heel normaal. Toch zijn er vaak zaken met betrekking tot veilig werken waar minder aandacht aan wordt besteed dan noodzakelijk. Wat kunt u daaraan doen?

Het begin van veilig werken begint met het vastleggen van alle getroffen maatregelen. Maar ook het nakijken, verzorgen en registreren van de juiste werkvergunningen. Het klinkt clichť, maar de harde waarheid is dat voorkomen beter is dan genezen.

Mogelijk voorbeeld uit de praktijk
Weet u na drie maanden nog wat er precies gebeurde toen er in de productiehal een rooster in de vloer ontbrak? Een monteur maakte daardoor bijna een val van drie meter! In dit fictieve voorbeeld gebeurde er gelukkig geen ongeluk. Desondanks is het van belang om ook dit soort bijna-incidenten te registreren, zodat in de toekomst voorkomen kan worden dat er een collega wťl echt een ongeluk krijgt.

Het zal zeker niet vreemd in de oren klinken, er zijn vele mensen en organisaties die hun hoofd over deze vraagstukken hebben gebroken. Daarom hoeft niet elke keer het wiel opnieuw uitgevonden te worden en bestaan er goede richtlijnen en regels voor een veilige werkomgeving.

HSE-compliant werken
Health, Safety & Environment (HSE) heeft alles te maken met veilig (kunnen) werken. Bij Health kunt u denken aan het welzijn van alle medewerkers. Bijvoorbeeld fruit dat beschikbaar is voor medewerkers of de mogelijkheid tot sporten. Maar ook het ondersteunen bij medische hulp, zowel correctief als preventief. Safety omvat onder andere de inventarisatie van risicoís.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het komen tot een classificatie en het treffen van (preventieve) maatregelen. Bij het gebruik van Ė en werken met gevaarlijke stoffen, krijgt u te maken met Environment. Welke stoffen worden er gebruikt en wat is de belasting hiervan op mens en milieu? Hoe kunnen spills (bijvoorbeeld het lekken van vloeistoffen) worden voorkomen? Hierbij is een overlap te zien met Health, want diezelfde gevaarlijke stoffen kunnen bij een incident een groot risico betekenen voor de gezondheid van medewerkers.

Welke 5 stappen kunt u ondernemen? Door het opvolgen van de volgende 5 stappen heeft u een solide basis om de werkomgeving veiliger te maken:
  1. Procedures en regelgeving: breng procedures en regelgeving in kaart.
  2. Beleid: zorg voor toezicht en naleving van de gestelde regels en procedures.
  3. Registratie: draag zorg voor een digitale registratie die makkelijk toegankelijk en inzichtelijk is.
  4. Leiderschap, cultuur en gedrag: creŽer draagvlak binnen de organisatie voordat de implementatie van de regels en procedures plaatsvindt.
  5. HSE-compliant: veiligheid en de beperking van risicoís staan te allen tijde voorop.
Wilt u meer weten over het creŽren van een veiligere werkomgeving?
Download dan hier het e-book:
Is veiligheid meer dan alleen goed onderhoud?


Voor meer informatie:
Ultimo Belgium bvba
Mechelen Campus, gebouw A
SchaliŽnhoevedreef 20 -2800 Mechelen Tel: +32 (0)15 44 41 44 - Fax: +32 (0)15 44 41 45
info@ultimo.com - www.ultimo.com

Bron : Engineeringnet.be
06-12-2019