FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Eerste editie van VINCI Environment Day

Eerste editie van VINCI Environment DayDe groep VINCI, waarvan VINCI Energies Belgium deel uitmaakt, definieerde een duidelijke ambitie en strategie rond de ecologische prioriteiten. Deze stonden centraal tijdens de allereerste VINCI Environment Day op 22 september. Tijdens deze dag werd het volledige team van 2.750 medewerkers, ondergedompeld in de duurzaamheidsvisie van de groep door middel van interactieve sessies, workshops en keynotes. De dag staat ook in het teken van de verdere duurzame ontwikkelingen in het bedrijf en de ‘Green Offering’ (het assortiment van duurzame oplossingen). Alle onderwerpen werden gekaderd in ten minste één van de drie klimaatambities van VINCI. Als eerste is er de focus op de klimaattransitie met de reductie van directe of indirecte CO2-uitstoot en de duurzaamheid van infrastructuur, steden en regio’s. Hierbij is het doel om tegen 2030 een reductie van 40% van de koolstofemissies te realiseren en tegen 2050 volledig koolstofneutraal te worden. Verder wordt gewerkt rond de circulaire economie waarbij de analyse en het hergebruik van afval centraal staat. En ten slotte wordt bij de categorie van leefmilieu ingezet op de bescherming van de biodiversiteit en de lucht-, water- en bodemkwaliteit. Een ander initiatief dat tijdens de Environment Day uitgerold werd, is de aftrap van de VINCI Environment Awards. Voor deze wedstrijd worden alle 220.000 medewerkers wereldwijd opgeroepen om ideeën naar voren te brengen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de groep. Na stemrondes door de medewerkers zelf en beraadslaging door een gespecialiseerde jury worden de beste ideeën in de loop van 2021 bekroond met een award.
Guy Leysen
25-09-2020