FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Werknemers in de financiŽle sector tonen meer respect voor procedures

Werknemers in de financiële sector tonen meer respect voor proceduresBankwereld, overheidsdiensten en verzekeringsmaatschappijen vertonen grote verschillen in de mate waarin procedures worden nageleefd. Bijna de helft (46%) van de medewerkers in het bankwezen en de financiŽle dienstverlening volgt de regels erg nauwkeurig. Werknemers in de financiŽle sector tonen drie keer meer respect voor de hen opgelegde procedures dan overheidspersoneel (15%). Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek door Opinium Research onder hooggeplaatste beslissingsnemers, in opdracht van Digital Intelligence-specialist ABBYY. In de gezondheidszorg worden processen voor 33% zeer nauwkeurig nageleefd, in de sector transport & distributie is dat 37%, terwijl logistiek zelfs 40% laat optekenen.

Moeilijk om regels te volgen
Algemeen vinden medewerkers uit alle sectoren het moeilijk om de regels nauwgezet te volgen. Dat wordt geargumenteerd door de veelheid en complexiteit van de opgelegde processen. Directies blijken algemeen open te staan voor externe hulp. Liefst 98% van de managers bij banken en financiŽle dienstverleners verwacht dat proces-miningtechnologieŽn van pas zullen komen in de bedrijfsvoering. Bij verzekeringsmaatschappijen deelt 89% deze visie.

Een kwart van de overheidsmanagers zegt dat hun medewerkers niet gemotiveerd zijn om de regels te volgen. Bijna een derde (31 procent) verklaart dit vanuit tijdsgebrek. In tijden van crisis zijn processen en procedures belangrijker dan ooit om taken goed uit te voeren.

Maxime Vermeir, Head of Customer Innovation bij ABBYY, geeft aan: ďAls organisatie is het van cruciaal belang om in te zien welke processen goed werken en welke te complex of moeilijk te begrijpen zijn. Enkel zo laten processen zich succesvol automatiseren en kunnen medewerkers zich wijden aan meer uitdagende taken, waarbij ze hun expertise beter tot zijn recht kunnen laten komenĒ.

Process Intelligence om de Ďperfect stormí te weerstaan
Het onderzoek bevestigt dat zicht krijgen op bedrijfsprocessen zoals ze zich effectief voordoen binnen de organisatie, oog hebben voor de afwijkingen die hierop ontstaan, en bepalen hoe men zijn klanten het best kan helpen, de basis vormt voor een succesvolle digitale transformatie. ďDit is zeker het geval voor bedrijven in de financiŽle dienstverlening, waar een wereldwijde pandemie, abrupte technologische omwentelingen en sterk wijzigende verwachtingen bij de klanten voor een zogenaamde perfect storm hebben gezorgd, die veel bedrijven enorm onder druk zet. Vernieuwende Process Intelligence-oplossingen kunnen hier een uitweg voor biedenĒ, aldus Maxime Vermeir.
Eduard Codde
28-09-2020