FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » UCL-onderzoek toont aan dat dieselwagens 5X meer vervuilen dan aangenomen

UCL-onderzoek toont aan dat dieselwagens 5X meer vervuilen dan aangenomen

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_fermate'>fermate</a> - 123RF)
(foto: fermate - 123RF)

Het doel van dit onderzoek was antwoorden op de vraag of roetfilters zo goed functioneren als algemeen gedacht. De onderzoekers van de UCLouvain, onder leiding van Francesco Contino, hebben meer dan 750 voertuigen gemeten tijdens hun passage in de technische controle. De efficiëntie van de filters werd bekeken om zo de werkelijke impact op het milieu en de luchtkwaliteit te meten. Om een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid te bereiken, werden geavanceerdere laboratoriumtools ingezet.

Het goede nieuws is dat 85% van de geteste voertuigen een goed werkende filter hadden en in 65% van de gevallen ontsnapte er geen enkel deeltje. Het slechte nieuws is wel dat in 15% van de gevallen ontdekt werd dat er geen filter aanwezig was, waardoor er tot 10.000 keer meer deeltjes uitgestoten werden dan bij een gewoon voertuig. In de huidige rapporten van fijnstofemissies wordt geen rekening gehouden met dit aandeel defecte filters. Volgens de schatting van de UCLouvain-onderzoekers zou dit de uitstoot van het Belgische wagenpark (verkocht na 2010) zeker vervijfvoudigen. Deze deeltjes kunnen dan ook een grote impact hebben op de gezondheid en de longen van de bevolking.

Deze studie werd uitgevoerd in samenwerking met de technische controlecentra, met als doel nieuwe meetnormen vast te stellen. En dus euvel te overwinnen. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat een roetfilter een belangrijk onderdeel is van de auto.
Guy Leysen
16-10-2020