FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Actuele topics op virtuele FM Day

Actuele topics op virtuele FM Day

FM Day zag er dit jaar iets anders uit, onder meer doordat de vakbeurs en het netwerkevent noodgedwongen werden verschoven naar volgend 2021. Niettemin werd, verspreid over twee voormiddagen, een boeiend tweetalig webinar samengesteld met topsprekers. Wij gingen virtueel en  selecteerden zes lezingen die we voor jou samenvatten.

WELL Building Standard: focus op gezondheid en wellbeing
Gebouwen hebben een groot effect op mensen. Omdat remediëren vaak kostelijk is houdt men best reeds van bij het ontwerp rekening met gezondheid en wellbeing. Tot voor kort lagen nauwelijks prestatiecriteria of een holistisch kader vast. Dat veranderde met de komst van de wereldwijde WELL Building Standard voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. De Standard omvat circa 700 criteria op het vlak van 10 concepten (lucht, licht, akoestiek…) en wordt momenteel in ongeveer 62 landen geïntegreerd. Enkele tips van Liesbeth Reekmans (Idewe):
 • Laat je als facility manager vooraf goed adviseren door een onafhankelijke partij in verband met de te onderschrijven criteria.
 • Sommige partijen in het bouwproces zullen voorzichtig zijn om criteria op te nemen omwille van de aansprakelijkheid.
 • Breng de noden van de werknemers in kaart.
 • Laat je indien nodig bijstaan door een externe partij, bijvoorbeeld voor het luik over de uitbatingfase of opvolging van de parameters in de tijd.
 • Betrek als facility manager alle stakeholders in het project (ontwerp, realisatie, onderhoud).
 • Uit onderzoek blijkt dat het behalen van een certificaat een aanzienlijke daling van het personeelsverloop en ziekteverzuim met zich meebrengt.
Meer weten? Schrijf je in voor de IFMA-opleiding (23 februari) in samenwerking met Idewe.

De verduurzaming van mobiliteit
Peter Andries (FOD Mobiliteit) focuste op de mobiliteit in België en de rol van bedrijven omtrent de verduurzaming ervan. 25% van alle kilometers gaan immers naar woon- werkverplaatsing, waarvan 66% tijdens de spitsuren. De federale enquête woon-werkverkeer, die sinds 2005 om de drie jaar door de FOD Mobiliteit en Vervoer bij ondernemingen en overheidsinstellingen met meer dan 100 werknemers in dienst wordt georganiseerd, speelt binnen dat kader een belangrijke rol. De bedoeling is om op basis van deze statistische gegevens goed onderbouwde beslissingen te nemen en de discussie over duurzame mobiliteit aan te moedigen binnen ondernemingen. Een greep uit de recentste resultaten:
 • De ligging of bereikbaarheid van het openbaar vervoer is voor werknemers een zeer bepalende factor om er gebruik van te maken.
 • Carpooling is minder populair, wellicht door de trend inzake flexibiliteit van werken.
 • Ondanks de modal shift vermindert het aantal files niet. Anno 2020 zijn er nog 2% meer wagens op de weg dan in 2005.
 • Door werknemers aangehaalde problemen: fietsen is gevaarlijk, geen douche beschikbaar, onvoldoende fietsinfrastructuur, onvoldoende beveiligde fietsenstallingen…
 • De maatregelen hebben wel degelijk impact. Bedrijven die openbaar vervoer aanbieden hebben 14% meer werknemers die er gebruik van maken.
Circulair aankopen binnen FM
Het Facilitair Bedrijf, dat zich SDG Champion mag noemen, heeft bijzonder veel ervaring op het vlak van duurzaam/circulair aankopen. De voorbeelden zijn talrijk: het gebruik van circulair papier, Fairtrade chocolade als personeelsattentie, voorraadkasten (minder leveringen nodig), e-procurement, raamovereenkomsten voor het onderhoud van kleding, dranken en duurzame schoonmaak, zonnepanelen als zonnewering, duurzame mobiliteit… Enkele tips van Frank Geets:
 • Zet ook in op symbooldossiers waarmee je het management kan overtuigen.
 • Wat zijn de SDG’s, wat willen we ermee bereiken en hoe gaan we dat concreet doen?
 • Neem in de raamovereenkomsten bestekeisen op omtrent duurzaam transport, clustering van bestellingen, arbeidsomstandigheden, het energie- en waterverbruik en dergelijke meer.
 • Partnerships (middenveld, non-profit, klanten…) zijn heel belangrijk.
 • Denk creatief na. Als we met zijn allen in dezelfde richting gaan kunnen we zaken veranderen.
 • Duurzaam is zeker niet altijd duurder.
De renovatie van het WTC-gebouw Brussel-Noord (project 2023) zal het eerste grote circulaire kantoorgebouw in België zijn. Twee derde van het gebouw wordt hergebruikt/gerecycleerd. Van de 32% nieuwe materialen is 97% cradle to cradle-gecertificeerd. Door warmte- of elektriciteitsopwekking via geothermie wordt het zero-waste gebouw een kleine zelfvoorzienende gemeenschap.

The future of work in 2030
Annick Vandenbulcke stelde vier scenario’s voor omtrent The future of work in 2030 die door Colliers werden uitgewerkt en op hun waarschijnlijkheid getoetst:
 • Back to 2019,
 • The office is digital,
 • Disruption is the new normal,
 • Adapting change.
Het meest conservatieve scenario waarin alles blijft zoals het was, Back to 2019, is weinig waarschijnlijk. Veel bedrijven denken immers na over hoe ze hun onderneming futureproof kunnen maken, met meer flexibiliteit en autonomie voor medewerkers. Het andere uiterste is The office is digital, waarbij er praktisch geen plaats meer is voor het fysiek kantoor. Ook dit vrij individualistisch scenario zit er niet meteen aan te komen. Het impliceert onder meer een virtuele omgeving en een enorme technologische evolutie met nieuwe platformen. Medewerkers kunnen immers van overal ter wereld gerekruteerd worden. Het derde scenario, Disruption is the new normal, is het meest waarschijnlijke. De locatie is minder relevant en telewerken is de norm, maar er zijn nog fysieke kantoren met het oog op interactie. Het samenwerkingsverband tussen werkgever en werknemer is losser en meer op projectbasis. Het vierde scenario, Adapting to change, is haalbaar voor de meeste bedrijven. Welk scenario je kiest hangt af van de mate van autonomie die medewerkers krijgen, de flexibiliteit inzake locatie(s), hoeveel technologie je wil implementeren en op welke manier je er mee omgaat. Stel nu de nodige vragen en herbekijk contracten. 

Let there be led!
Catherine Lootens (Groen Licht Vlaanderen) gaf onder meer de volgende tips omtrent de keuze voor nieuwe ledverlichting en aandacht voor visueel comfort en welzijn:
 • Led is uiterst geschikt voor intelligente regelsystemen zoals Dali 2, Human Centric Lighting, Light as a service en LiFi (draadloos internet via licht). Niettemin is er nog werk aan de winkel inzake het dimmen van retrofit lampen, verblinding of flikker.
 • Zorg ervoor dat de eindgebruiker voldoende lichtsterkte heeft.
 • Gebruik de correcte behoudfactor in lichtberekeningen: MF.
 • HCL (Human Centric Lighting), waarbij licht met zowel het visueel comfort als de welzijnseffecten een duale invloed heeft, zal alsmaar aan belang winnen.
 • Klassieke fouten in gebouwen: diverse lichtdistributie, teveel of te weinig licht, te koud licht, kleuren die er lelijk uitzien (rol van de CRI R9-waarde), led niet compatibel met dimmer, teveel verblinding, bedroevende garantievoorwaarden (controleer de leverancier, vraag info bij federaties)
 • De kwaliteit van ledbuizen is nog steeds ondermaats. Ga er op een voorzichtige manier mee om.
 • Led verlichtingstoestellen: vraag naar de levensduur van de driver.
 • Denk na over (betere) lichtontwerpen met meerdere verlichtingslagen.
(Groen)onderhoud rond gebouwen
You never get a second chance to make a first impression: dat geldt ook voor het (groen)onderhoud rond gebouwen. Koen Vanhoutte legde uit hoe Krinkels als landschapsaannemer focust op de aanleg en het onderhoud binnen de omheining, op maat van de gebouwbeheerder. Dit volgens de waarden ecologie, duurzaamheid, bron van het leven, en energie. Dit uit zich bijvoorbeeld in zonnepanelen op bestelwagens, het monitoren van bomen om in te spelen op het droogteprobleem en het bufferen van water afkomstig van bronbemaling om bomen water te geven. Contracten worden centraal aangestuurd en regionale depots voeren het onderhoud en de service uit, wat transportkosten uitspaart. Het concept Smartscape stet buitenonderhoud zonder zorgen voorop, gebaseerd op onderhoud op beeld en SLA’s. Koen Vanhoutte: “We zijn een one-stop-shop voor de klant. We bieden ook bijkomende diensten aan zoals zwerfvuilbeheer, vegen en winterdienst. Daarnaast staan we in voor onder meer de herstelling van infrastructuur, signalisatie, parkings en grondmarkeringen. Uit onderzoek bij facility managers kwamen de volgende pijnpunten naar voor: geen eenduidig resultaat wegens verschillende leveranciers en aannemers, geen voorspelbaar budget en voortdurend herplannen en sturen. Ons concept komt hieraan tegemoet en is gebaseerd op drie kwaliteitsniveaus waartussen de klant kan kiezen. We zorgen ervoor dat we er zijn op het moment van de behoefte. Onze medewerkers nemen on site foto’s en onze kwaliteitsinspecteurs zijn dagelijks op de baan om te controleren. Alles wordt online gerapporteerd en opgevolgd.”
Door Tilly Baekelandt

Dit artikel gaat nader in op een selectie van zes lezingen. Geïnteresseerd in meer info of details omtrent de andere sprekers (o.a. IPSO, ISS, Digisuits, Facilicom, Spacewell, Seed Factory)? Zie het overzicht in FM-Magazine 23 of contacteer IFMA.

De volgende editie van FM Day is gepland op 17 juni 2021.
https://www.ifma.be/nl-fmday-2020
19-11-2020