FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » FM Day 2020: 'The future of work', sneller dan verwacht

FM Day 2020: 'The future of work', sneller dan verwacht

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_tashatuvango'>tashatuvango</a> - 123RF)
[+] (foto: tashatuvango - 123RF)

[+] (foto: tashatuvango - 123RF)

[+] Grafische voorstelling van de 4 scenario's

Annick Vandenbulcke, Head of Occupier Advisory bij Colliers International, had de bedoeling 2030 als ankerpunt te nemen voor een visie op het toekomstige werken. Corona schudde de kaarten door elkaar, bracht één en ander in een stroomversnelling, zodat strategieën aangepast werden en vooruit getrokken naar 2025. De Covid-19 pandemie heeft een grote impact op samenwerken en is aanleiding tot vraagstelling rond het doel van de werkplek, het aantal benodigde vierkante meters, de optimale lokalisering van de werkplekken en hoe mensen te enthousiasmeren om overal te werken. “De toekomst is nog onduidelijk, maar er zijn vier scenario’s af te bakenen” deelde Annick Vandenbulcke de bevindingen van een internationaal planning team bij Colliers International.

Scenario 1
‘Terug naar 2019’ is het meest conservatieve scenario en ook weinig waarschijnlijk. Bij dit scenario neemt de graad van thuiswerken niet toe, blijft bij 1 à 2 dagen per week en wordt niet als volwaardig beschouwd. Het management heeft er nog altijd moeite mee.

Werknemers krijgen geen vrijheid voor de keuze van hun werkervaring. Communicatie en samenwerkingstools worden als onvoldoende efficiënt beschouwd. De organisatie behoudt een groot hoofdkantoor, eventueel aangevuld met kleinere regionale kantoren. Voor real estate is er geen verandering en de globalisering zet verder door. Technische implementaties staan in teken van verbetering, niet voor innovatie.

Scenario 2
‘Digital Office’ betekent dat iedereen van overal kan werken. Medewerkers genieten een grote autonomie. Kantoor en meeting rooms worden virtueel. Wanneer het echt niet anders lukt, komt men fysiek samen en doet daarvoor beroep op ‘space on demand’. Techniek integreert in real estate en er verschijnen innovatieve platformen. Data moet productiviteit en mentaal welzijn ondersteunen. Medewerkers moeten leren omgaan met veel technieken om de thuiswerkervaring te maximaliseren.

Dit scenario heeft enorme impact op real estate door een drastische terugval van het aantal benodigde vierkante meters: minder locaties, minder regionale hubs, enkel nog flex office space. De onafhankelijkheid van een hoofdkantoor vergemakkelijkt regio-overstijgend te rekruteren. Real estate on demand zal breed beschikbaar worden. Zowel capex als opex kosten dalen aanzienlijk.

Scenario 3
‘Verstoring’ als het nieuwe normaal. Locatie speelt nauwelijks nog een rol. Fysiek en digitaal leven versmelten. Virtual Reality en digitale ervaringen worden gemeengoed. Werknemers zijn vrij te kiezen hoe, waar en wanneer ze werken. Dat geeft hen de vrijheid de woonplaats te kiezen volgens hun lifestyle, niet volgens hun werklocatie.

Het verband tussen werkgever en werknemer wordt losser, wat het verloop doet stijgen. Er zal meer talent gezocht worden in functie tot een project. Het hoofdkantoor blijft als ankerpunt voor de bedrijfscultuur, maar het aantal vierkante meters daalt, evenals de regionale hubs, dit ten voordele van kleine en zeer flexibele office spaces. Het bedrijf komt tegemoet aan de wensen van de werknemers m.b.t. flexibiliteit, evolueert van business georiënteerd naar project georiënteerd.

Scenario 4
“Evolutief is het meest waarschijnlijke en ideale scenario” stelt Annick Vandenbulcke. “De werkverdeling wordt gestuurd volgens wat praktisch best werkt. Dat leidt tot een split van hoge profielen die maximaal keuzevrijheid geniet naar werken en andere mensen die meer sturing nodig hebben en bijgevolg vaker naar kantoor zullen komen”. De techniek evolueert zonder grote verschuivingen. Virtueel werken moet bijdragen tot het aantrekken van talent. Hoewel het aantal vierkante meters, de locaties en regionale hubs dalen, blijft dit eerder beperkt, gaat het vooral om een evolutie en niet om revolutie.

Besluit
“Elk scenario brengt verandering teweeg in de relatie tussen werknemers en werkomgeving” stelt Annick Vandenbulcke. “Scenario 4 – Evolutief – is het meest voor de hand liggend, maar voor elke organisatie anders”.

Werknemers zullen meer keuze krijgen m.b.t. hoe, waar en wanneer ze werken. Daaruit volgt ook de verwachting naar meer flexibiliteit in de omgang met real estate en het minder afhankelijk van de woonplaats rekruteren van nieuwe medewerkers. Bedrijven moeten informatie vergaren over de verandering van het werken en inzichten verwerven over het virtualiseren van het werk. De huidige locatie(s) moet(en) in vraag gesteld worden. Zijn er opportuniteiten om ze aan te passen aan de verandering van het werken of dienen zich aantrekkelijker locaties aan?
Eduard Codde
20-11-2020