FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » De werkomgeving bij onze zuiderburen

De werkomgeving bij onze zuiderburen

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_rawpixel'>rawpixel</a> - 123RF)
(foto: rawpixel - 123RF)

Als werkomgeving wordt het geheel gezien van materiele voorzieningen, diensten en middelen die ter beschikking staan van de werknemers om hun activiteiten uit te oefenen in de tertiaire sector. Wat de Fransen als werkomgeving benoemen, is voor ons Facility Management. In Frankrijk vindt dat begrip langzaam ingang, maar dan wel voornamelijk in samenhang met het outsourcen van dienstverlening, al dan niet gebundeld in ‘total FM’-contracten, in België beter bekend als iFM. In Frankrijk vertegenwoordig Facility Management een totale besteding van 204 miljard euro – met inbegrip van de huurgelden - en zorgt voor een tewerkstelling van ruim 1 miljoen mensen, intern of via service providers. Deze gegevens kwamen naar boven in een recente studie opgezet door ARSEG (l’Association des Directeurs de l’Environnement de Travail).

Gezondheid en welzijn op het werk
Eén op twee werknemers in Frankrijk wordt bij het werken gehinderd door pijnen; bijna één op drie heeft het moeilijk om een evenwichtige werk/privébalans te vinden; één derde is ontevreden over de levenskwaliteit op het werk (gezondheids- en welzijnsbarometer door Malakoff Médéric).

De werkomgeving heeft een directe impact op de gezondheid en het welzijn van medewerkers door maatregelen te nemen tegenover risico’s, door de inrichting van de werkplek en door diensten te voorzien die de werknemers toelaten zich op hun taken te concentreren.

De strijd aangaan tegen verspilling
In Frankrijk zijn gebouwen de grootste bron van de uitstoot van broeikasgassen (bron ADEME). Het energieverbruik van de Franse kantoorgebouwen neemt 15% aandeel in het totale nationale verbruik (bron: ministerie voor milieu, duurzame ontwikkeling en energie). De helft van het papierverbruik in Frankrijk is toe te schrijven aan de werkomgeving (bron e-RSE.net).

Gezien de Facility Managers - Directeurs de l'Environnement de Travail in Frankrijk - in hoofdzaak verantwoordelijk zijn voor het vastgoedbeheer en het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de organisaties, zijn zij best geplaatst om het energieverbruik in de kantoorgebouwen terug te dringen en meer algemeen alle vormen van verspilling binnen hun organisatie tegen te gaan.
Eduard Codde
04-12-2020