FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Netwerkdekking bij mobiele operatoren

Netwerkdekking bij mobiele operatoren

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_kongsak22'> kongsak22</a> - 123RF)
(foto: kongsak22 - 123RF)

Het gebruik van mobiele telefoons, vandaag algemeen bekend als smartphones, is zowat overal in België probleemloos mogelijk. Dat geldt vooral voor buitenhuisgebruik, zowel voor 3G als 4G, het in afwachting van 5G snelste netwerktype. De gemiddelde downloadsnelheid van 3G internet is 7 Mbps. Voor 4G ligt dat ongeveer op 20 Mbps. Door het bundelen van kanalen worden hogere snelheden gehaald. Binnenhuis liggen de zaken wat anders en dat is voor vele gebruikers duidelijk geworden in het kader van verplicht thuiswerken als gevolg van de Covid-19 pandemie.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) voert regelmatig vergelijkingen uit tussen de mobiele netwerken. Dat leidt tot dekkingscijfers op basis van percentage van het grondgebied (territory) en op basis van de bevolking (population). De metingen worden telkens herhaald buiten, binnen en 'deep indoor'. Dat laatste is een berekening van de gemeten signalen. Op locaties met een zeer sterk signaal, is in principe binnenshuis bellen, sms'en of mobiele data gebruiken, probleemloos mogelijk, zonder daarvoor in de nabijheid van een raam te moeten staan. Dit moet enigszins genuanceerd worden, want het type gebouw en de isolatie ervan, alsook de weersomstandigheden en het aantal gebruikers in de omgeving spelen een rol.

Buitenhuis worden de beste resultaten opgetekend. Proximus neemt de leiding met 99,9% voor 4G en 99,8% voor 3G. De mobiele operator laat tevens 100% dekking optekenen t.o.v. de bevolking en dat zowel voor 3G als 4G.

Netwerkdekking binnenhuis
Binnenhuis haalt Proximus nog 93,5% dekking voor 4G en 91,8% voor 3G. Orange haalt 89,9% voor 4G. Bij Telenet presteert 3G met 89,5% beter dan 4G (82,8%). Voor ‘deep indoor’ wordt het voor allen een stuk minder. Proximus neemt opnieuw de leiding met 62,2% voor 4G. Telenet doet best voor 3G met 65,2%, maar scoort het slechts met 4G (48,4%).

Het netwerk moet zich het meest performant tonen op die plaatsen waar de meeste gebruikers zitten. Daarom geeft het BIPT ook informatie over de netwerkdekking op basis van de bevolking. Voor 3G neemt Telenet de leiding met de beste cijfers voor buiten, binnen en ‘deep indoor’. Voor 4G kan Proximus overtuigen met het beste netwerk en bewijst zich in het bijzonder voor ‘deep indoor’.

Ook globaal gezien voor alle metingen toont Proximus zich de sterkste inzake netwerkdekking. Nuancering is echter op zijn plaats, want elke operator heeft zijn voor- en nadelen. Wat de downloadsnelheid betreft, bedraagt deze gemiddeld over de mobiele netwerken 80,6 Mbps, terwijl dat in 2019 slechts 62,9 Mbps was.

Eindconclusie van het BIPT is dat we niet te klagen hebben over onze Belgische mobiele netwerken, die beter presteren dan bij een vorig onderzoek en waarvan de onderlinge verschillen ook kleiner worden.
Bron: BIPT / DataNews
Eduard Codde
05-02-2021