FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Naar het park, naar de fitness of toch naar kantoor?

Naar het park, naar de fitness of toch naar kantoor?

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_iuphotos'> iuphotos </a> - 123RF)
(foto: iuphotos - 123RF)

De weinige dagen die werknemers nog binnen de kantoormuren doorbrengen zullen gezien worden als ‘een uitstap naar kantoor’, klinkt bij onze noorderburen. De verankering van het thuiswerken maakt dat het kantoor een gewijzigde functie krijgt toebedeeld en gebruikers een nieuwe kijk op de kantooromgeving ontwikkelen. De stipte aanwezigheid op kantoor is niet langer vereist. Sommige organisaties definiëren het kantoor voortaan als ‘clubhuis’… Werken gebeurt thuis; het nieuwe kantoor is de ontmoetingsplek voor meetings, brainstormsessies, creatieve processen, enz. Nederlands onderzoek toont aan dat werknemers best tevreden zijn met deze functie-opdeling. Ruim 80% van de bevraagden ziet zich 75% thuis aan de slag en wil de overige 25% naar kantoor. Dat heeft onvermijdelijk ook invloed op de facility services.

Het kantoor als ontmoetingsplek maakt dat niet iedereen rond hetzelfde tijdstip toekomt en tussen 12.00 en 13.00 wil lunchen. De catering services zullen vrijwel over de ganse dag gewenst worden – er wordt zelfs gewag gemaakt van 24/7 - omdat ook de eet- en drinkmomenten over de ganse dag verspreid zullen liggen. Wie naar kantoor komt wil op elk ogenblik over een aantrekkelijk en allicht ook gezond aanbod eten en drinken kunnen beschikken. We hadden het recent al over het feit dat in Nederland Albert Heijn en Selecta de handen in elkaar sloegen voor het onbemande concept ‘Albert Heijn to go’ en hiermee overigens ook in België plannen koesteren. De formule voor maatwerk op elke locatie zou dit jaar op minimaal 100 kantoorlocaties in Nederland worden uitgerold.

Wie een zo beperkt deel van zijn werktijd doorbrengt op kantoor, ziet een verplaatsing naar kantoor eerder als een ‘uitstap’ dan gaan werken. Deze visie beïnvloedt ook de verwachtingen. Zo zouden werknemers meer bereid zijn om te betalen voor een kwalitatief beter aanbod, in het bijzonder voor een luxe ‘koffiebeleving’.

Een aanzienlijk geringere kantoorbezetting weegt op de budgetten voor facilitaire services en maakt bepaalde services niet langer rendabel (kosten/potentiële gebruikers) voor wie ze aanbiedt. Dat stelt zowel werkgevers als service providers voor nieuwe uitdagingen.
Eduard Codde
05-03-2021