FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Telewerken in het buitenland, een nieuwe hype?

Telewerken in het buitenland, een nieuwe hype?Belgen bestormen massaal de Spaanse vastgoedmarkt. Hun doel: thuiswerken met zicht op zee! ‘Un cerveza’ en een laptop, het nieuwe ideaal? Telewerken wordt momenteel nog steeds verplicht door de overheid en zal ook in de toekomst algemeen doorzetten. Veel touroperators en verhuurders van vakantiehuizen hebben al speciale telewerkaanbiedingen uitgewerkt voor wie een locatie zoekt om in het buitenland te werken. Maar mag men zomaar telewerken in het buitenland? Wat is de impact op het vlak van fiscaliteit? Welke apparatuur is er nodig? En wat als de werknemer een arbeidsongeval heeft? Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.

“Telewerken kan even goed vanuit een andere plaats dan de woonplaats van de werknemer worden verricht, bijvoorbeeld in een hotel, een huurwoning of eigendom in het buitenland” stelt Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional. “Als de werknemer ervoor kiest om telewerk te verrichten vanuit het buitenland, moet hij niettemin zijn werkgever hiervan op de hoogte brengen en diens toestemming krijgen voordat hij vertrekt".

Telewerken in het buitenland kan gevolgen hebben en dat zowel op fiscaal vlak, en dus voor de belastingen, maar evenzeer op het gebied van de sociale zekerheid. “Het is mogelijk dat de telewerker belastingen en sociale zekerheidsbijdragen moet betalen in het land waar hij telewerk verricht” stipt Catherine Mairy aan. “Om dit te vermijden, moeten strikte voorwaarden worden nageleefd en moeten vooraf bepaalde formaliteiten worden vervuld. Ook hier is overleg tussen de werkgever en de werknemer van essentieel belang".

Uitrusting en meer
Om te kunnen telewerken is er in het buitenland dezelfde apparatuur nodig als thuis. Catherine Mairy: “De telewerker zal dus moeten beschikken over een laptop en een internetverbinding. Hij zal er bovendien, samen met de hoteluitbater of de eigenaar van de woning, over moeten waken dat de internetverbinding veilig, stabiel en van goede kwaliteit is, zodat er in de best mogelijke omstandigheden kan worden gewerkt. Dit is de verantwoordelijkheid van de telewerker, maar de werkgever kan hem er natuurlijk aan herinneren om zich goed uit te rusten”.

Ook wie op afstand werkt vanuit het buitenland, moet hetzelfde arbeidsrooster naleven als wanneer hij van thuis of op kantoor werkt. De telewerker moet dus bereikbaar zijn tijdens de werkuren. Een werknemer die vanuit zijn/haar functie regelmatig contact heeft met klanten, moet bijgevolg tijdens de openingsuren van die klanten bereikbaar zijn. Als de werknemer wil telewerken in een land waarmee België een tijdsverschil heeft, kan dit uiteraard een probleem opleveren. In dat geval is overleg vooraf met de werkgever van essentieel belang.

Arbeidsongeval in het buitenland
Een ongeval dat tijdens het telewerken in een hotel of (huur)woning) in het buitenland wordt niet automatisch als een arbeidsongeval beschouwd. “Het ongeval van de telewerker zal namelijk alleen als een arbeidsongeval worden beschouwd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan” benadrukt Catherine Mairy. “Zo moeten de werkgever en de telewerker schriftelijk hebben vastgelegd vanuit welke locatie en gedurende welke periode het telewerk kan worden verricht. Als de werknemer het slachtoffer wordt van een ongeval op de vermelde plaats en gedurende de periode die in het geschrift zijn opgenomen, dan zal het ongeval als een arbeidsongeval worden beschouwd. Men moet er zich dus van bewust zijn dat, wanneer er geen geschrift is, de telewerker die een ongeval heeft zal moeten bewijzen dat het wel degelijk om een arbeidsongeval gaat”.

Het is meer dan ook aanbevolen dat werkgevers zich vooraf grondig informeren over dit soort situaties bij hun verzekeringsmaatschappij m.b.t. de polis ‘arbeidsongevallen’.
Eduard Codde
07-05-2021