FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » 10 tips om het ondernemerssucces duurzaam te vergroten door eigentijdse kantoorinrichting

10 tips om het ondernemerssucces duurzaam te vergroten door eigentijdse kantoorinrichting

Het succes van een onderneming hangt steeds meer af van de werksfeer. Criteria zoals mentaliteit, gezondheid en duurzaamheid worden steeds belangrijker, waarbij de even relevante keuze van kantoormeubilair en muurkleuren achterwege wordt gelaten. Kantoorinrichting helpt de productiviteit te verhogen en schept een uitnodigende sfeer voor creatieve processen. Moderne concepten laten zien dat met eenvoudige overwegingen grote dingen kunnen worden bereikt.

#1 Omkeerbaar kantoorconcept
Naarmate het werk steeds projectgerichter wordt, vormen zich steeds vaker teams, die voortdurend opnieuw worden samengesteld. Deze teams werken steeds vaker in open offices, wat een uitdaging vormt voor de werknemers. Om de productiviteit te verhogen, kunnen verplaatsbare kantoorelementen op elk moment anders worden gerangschikt - op de manier die het best bij de workflow past. In dit concept wordt gebruik gemaakt van verplaatsbare tafel op wielen waarin plek is voor kantoorbenodigdheden zoals notitieblokken, rekenmachines en pennen.

#2 Open-space kantoorconcept
Aangezien communicatie en uitwisseling over verschillende hiërarchische niveaus heen steeds belangrijker wordt, worden kantoren zonder vaste scheidingswanden steeds populairder. Om toch afscheiding te creëren voor de werknemers, kunnen verplaatsbare wanden, zitjes of tafelgroepen worden toegepast. Het populaire sharing-principe voor werkplekken kan in dit flexibele concept worden geïntegreerd.

#3 Team kantoorconcept
In tegenstelling tot het open-space kantoorconcept, werken in het teamkantoor afzonderlijke afdelingen of samengestelde teams hand in hand. Afspraken kunnen gemakkelijker worden gemaakt en toch is er nog een zekere mate van privacy voor de werknemers.

#4 kantoor cubicals Het voordeel van de klassieke kantoorhokjes is dat elke werknemer kan genieten van veel daglicht. Dit komt omdat het ene kantoor naast het andere ligt, beginnend vanuit een gang. Bovenal is vertrouwelijkheid en geconcentreerd werken een gegeven in de cubes.

#5 Gecombineerd kantoorconcept
Om het in kantoortuinen gebruikelijke lawaai buiten te sluiten en toch gemeenschappelijke zones in de gang te creëren, zijn de individuele kantoorunits in het gecombineerd kantoorconcept langs de buitenste muren geplaatst.

#6 Non-territoriaal kantoorconcept
Aangezien thuiskantoren en werken op afstand steeds belangrijker worden, worden individuele werkplekken steeds vaker door meerdere werknemers gebruikt. Zelfs met deeltijdmodellen kunnen de werkstations op deze manier efficiënter worden bemand. Werknemers kunnen dus theoretisch elke dag een andere werkplek kiezen. De ruimte wordt dus optimaal benut en de kosten voor kantoorapparatuur kunnen worden beperkt.

#7 Communicatie-eilanden
Niet alleen kantoren, maar ook gemeenschappelijke ruimten spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de communicatie. Daarom winnen loungeruimten, keukens en halconcepten aan belang. Aangezien de communicatie tussen de kantoren wordt uitbesteed, kunnen de overige werknemers ongestoord werken.

#8 Bedrijfsanalyse
Het helpt om de balans op te maken van het bedrijf. Hierbij wordt gekeken naar de huidige en toekomstige kantoorstructuur, alsmede naar structurele substantie en specifieke gebruikseisen.

#9 Projectverantwoordelijkheid
Het feit dat één persoon de verantwoordelijkheid neemt voor het verhuismanagement draagt in belangrijke mate bij tot het succes van moderne kantoorconcepten. Het vaststellen van verantwoordelijkheden is hier een absolute prioriteit. Idealiter moet de architect kunnen communiceren met verschillende niveaus van het bedrijf, wat kan worden bereikt door een contactpersoon te hebben voor zowel strategische als operationele kwesties.

#10 Betrokkenheid van de werknemers
Om kantoorinrichtingsprocessen transparant te maken, is het nuttig om werknemers al in een vroeg stadium te betrekken bij testfasen (bijv. voor kantoormeubilair). Virtual reality integraties zijn ook denkbaar. Dit versterkt het saamhorigheidsgevoel en de anticipatie geeft een aanzienlijke stimulans aan de motivatie van de werknemers.