FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Wat wordt er morgen van onze werkplekken?

Wat wordt er morgen van onze werkplekken?

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_3dmentat'>3dmentat</a> - 123RF)
(foto: 3dmentat - 123RF)

Onze werkomgeving wordt grondig beïnvloed door de wereldwijde gezondheidscrisis. Hoe ziet het er vandaag uit in Parijs, Singapore, Londen of Amsterdam? Vragen die aan bod komen in de nieuwste uitgave van de ‘Actineo’-barometer, een publicatie vanuit de samenwerking tussen Maison&Objet, Colliers en Sociovision in Frankrijk. Voor deze barometer ondervroeg Actineo in de periode januari - februari 2021 meer dan 2600 loontrekkenden en zelfstandigen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Londen en Parijs (voor Europa), Singapore voor Azië en San Francisco en Seattle voor de USA. Alle deelnemers werden bevraagd over hun verhouding tot het werken. Vooreerst maakt Actineo een beeld op van de verschillende werkomgevingen binnen de organisaties. Verrassend genoeg blijkt dat de gesloten kantoren nog steeds sterk vertegenwoordigd zijn. Niet minder dan 49% van de bevraagde personen werken ook vandaag nog steeds in een gesloten kantooromgeving (53% in Parijs; 56% van de managers).

De tevredenheid over de levenskwaliteit op het werk bij gebruikers van een gesloten kantoor scoort 62%. Dat is flink beter dan de 38% voldoening die het aandeel van 51% mensen die in een open space werken geven. Van deze 51% deelnemers aan de enquête werkt 26 % in een open space met meer dan 10 personen, hoofdzakelijk in Londen en Singapore.

Voor 17% van de deelnemers was werken in een flex office al het geval voor de Corona-uitbraak, in het bijzonder voor Nederlanders (Amsterdam/Rotterdam/Den Haag - 30 %), alsook bij grote groepen met meer dan 1000 werknemers (22 %).

De werknemers in grote steden klampen zich krampachtig vast aan hun gesloten kantoren en persoonlijke werkplek. Dat is het geval voor hun eerste en tweede keuze van 89% van de bevraagden. In volgorde van voorkeur staan bovenaan de persoonlijke werkplek in een gesloten kantoor (50%), een persoonlijke werkplek in een klein gedeeld kantoor (42%), een eigen werkplek in een open space met privéruimte en vergaderruimte in de onmiddellijke nabijheid (33%). Amper 30% geeft aan genoegen te nemen met een flex werkplek (eerste en/of tweede keuze).

De ideale werkomgeving biedt volgens de respondenten de mogelijkheid om zich af te zonderen voor geconcentreerd werken in daarvoor aangepaste ruimten (42%). Op de tweede plaats volgt dat de werkomgeving groepswerk moet stimuleren met vergader- en samenwerkingsruimten (32%).

Het wantrouwen van de geïnterviewden tegenover het flex office blijft sterk aanwezig, o.a. omdat het concept nog te vaak wordt verbonden aan het verminderen van de oppervlakte, in het bijzonder als reactie op een economische crisissituatie.

Voldoening
In de Verenigde Staten geeft 87% van de bevraagden aan dat hun werkomgeving beantwoordt aan hun verwachtingen en noden, al zijn slechts 29% daar heel zeker van. In Parijs is slechts één op vijf werknemers ervan overtuigd dat hun werkplek is aangepast aan hun noden.

Dat de werkgever zich bekommert om het welzijn van zijn medewerkers wordt door 81% van de deelnemers bevestigd; 29% gaat daar zelfs helemaal mee akkoord. De hoogste scores worden alweer in de Verenigde Staten opgetekend: San Francisco en Seattle met respectievelijk 88% en 43%. Daar tegenover staat Parijs met de laagste noteringen: respectievelijk 73% en 18%.

De bevraagden wensen een ‘ervaring als medewerker’ in een aantrekkelijke en evolutieve werkomgeving (28%).

De Actineo-barometer wijst voor alle grootsteden een probleem aan voor wat de werktijd betreft. 61% van de deelnemers geeft aan teveel tijd te verliezen met de woon/werkverplaatsingen (Singapore 70%). Bovendien gaf 63% aan dat ze vaak buiten de gebruikelijke kantooruren en tijdens hun vakantie werken (San Francisco/Seattle 70 %, Singapore 69 %).

Volmondig ‘ja’ voor thuiswerken
Ongeacht de regio op de wereldkaart, klinkt er unaniem een ‘ja’ voor thuiswerken. Voor de Covid-19 pandemie werkten 26% van de Fransen en 16% van de Londenaars occasioneel thuis. Nu worden 2 tot 3 dagen thuiswerken verwacht. Thuiswerken zet zich door en wordt aangemoedigd door de werkgevers volgens 67% van de bevraagden (59% in Parijs). Volgens 32% van de Amerikaanse deelnemers wordt thuiswerken zelfs sterk aangemoedigd.

Bij wie 2 of meer dagen per week thuiswerkt, rijst de vraag naar een derde werklocatie. Werknemers streven een evenwicht na tussen het werken op kantoor, thuis en op een extra locatie, die eventueel als overgangslocatie kan dienen tussen thuis en kantoor.

De grootste verzuchting van alle bevraagden - 79% (San Francisco/Seattle 83%) en 30% zijn heel erg akkoord (San Francisco/Seattle 47%) - is een mooi evenwicht tussen werk en privé, tussen werken op kantoor en thuiswerken, alsook meer autonoom en flexibel werken.
Eduard Codde
11-05-2021