FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » 2 op 3 Fransen wensen vrije keuze werkplek

2 op 3 Fransen wensen vrije keuze werkplek

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_marctran'>marctran</a> - 123RF)
(foto: marctran - 123RF)

Een onderzoek gehouden door het Franse studie- en adviesbureau ‘Genie des Lieux’ tussen 26 februari en 2 april dit jaar bij 2005 werknemers verspreid over gans Frankrijk, toont aan dat de Fransen de smaak van de vrijheid te pakken hebben. Ze hopen dat hun werkgevers lessen zullen trekken uit de nog niet helemaal afgesloten crisisperiode en de gesmaakte vrijheid – als gevolg van het verplichte thuiswerken – niet zullen terugschroeven. Werknemers vragen meer keuze, zelfstandigheid en mogelijkheden om hun werk te organiseren. Volgens de studie hebben meer dan 68% van de werknemers hoge verwachtingen aan hun organisatie voor wat het integreren van echte veranderingen als gevolg van wat men geleerd heeft uit de voorbije crisisperiode. Tussen de bevindingen valt de vraag om meer aandacht voor de werkomstandigheden bij thuiswerken op. Voor 58% van de bevraagden is dat het belangrijkste aandachtspunt. Daarna volgt de vraag naar een beter doordachte inrichting van het kantoor (52%) en meer flexibiliteit in de organisatie van de teams (51%). Voor 47% van de deelnemers is meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de werknemers wenselijk. Meer aandacht voor het hybridiseren van de werkplek, zowel wat aanwezigheid als afstand betreft, werd genoemd door 42% van de werknemers.

Vrijheid gewenst
Het uittesten van een vrije keuze van de werkplek werd door liefst 66% van de bevraagde Franse werknemers geuit. Bovendien gaf 61% aan dat ze wensen te werken in een andere omgeving dan deze van hun eigen organisatie. Daar staat tegenover dat slechts 54% het ziet zitten om de eigen kantooromgeving open te stellen voor werknemers van buiten de organisatie. Ook de aantrekkingskracht van ‘derden locaties’ (co-working aanbod) aangewezen door hun werkgever, wordt slechts door 51% gewaardeerd.

Gevraagd naar hun visie op de werkplek geeft 58% aan dat ze te vinden zijn voor gemeenschappelijke, moduleerbare werkruimten, die het werken stimuleren. Iets meer dan de helft (51%) wenst een meer aantrekkelijke dienstverlening op het werk, zoals conciërgediensten. Voor 49% van de bevraagden is het wenselijk dat de uitrusting van hun thuiskantoor gelijkwaardig is aan wat hen op kantoor ter beschikking staat. De wenselijkheid van een flex-office inrichting leeft slechts bij 42% van de Fransen.

Franse werknemers zien hun werkomgeving in de toekomst beter uitgerust, meer op samenwerking gericht, met een beter dienstenaanbod en meer aandacht voor thuiswerken.
Eduard Codde
04-06-2021