FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Leesman en hybride werken

Leesman en hybride werken

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_tsyhun'>tsyhun</a>)
(foto: tsyhun)

Leesman onderzoekt al meer dan 10 jaar de invloed van de werkomgeving op de tevredenheid en bijgevolg op de prestaties van de medewerkers binnen de organisatie. In het meest recente onderzoek werd niet alleen de tevredenheid over de kantooromgeving opgenomen, maar komen evenzeer thuiswerken en hybride werken aan bod. Met 246.537 respondenten uit 138 organisaties in 91 landen, gaat het meteen over de grootste onafhankelijke benchmark m.b.t. de werkplek. Uitgangsbasis zijn steeds de vragen waarom de werkplek nodig is, wie ze nodig heeft en waartoe ze dient.

Leesman volgt voor elke studie een constante methodologie, waarbij 21 activiteiten en hun invloed op de tevredenheid over de werkplek worden gequoteerd op 10. De resultaten worden verrekend naar de Leesman Index (Lmi) met een schaal van 0 tot 100.

Tim Oldman , stichter en CEO Leesman, merkt op dat in 2019 de helft van de bevraagden nog nooit met thuiswerken in aanraking kwamen. Vandaag toont de meest recente enquête aan dat slechts weinigen kiezen voor extreme situaties met 100% thuis- of op kantoor werken:

  • 37% wil 0 – 1 dag/week in hoofdwerkplek doorbrengen
  • 47% wil 2 tot 3 dagen/week in hoofdwerkplek doorbrengen
  • 16% wil 4 tot 5 dagen/week in hoofdwerkplek doorbrengen

Gemiddeld scoort de thuiswerkplek een Lmi 73,8. De thuiswerkplek is in het voordeel voor wat betreft lezen, individueel (gefocust) werken, telefoneren, geplande meetings, videoconferencing. Als nadelen voor de thuiswerkplek worden genoemd: kennis delen, verbondenheid met collega’s en organisatie, samenwerken, informele niet geplande meetings.

De beleving van de thuiswerkplek krijgt een hogere score bij lage complexiteit van het takenpakket (≤ 10 taken). Werknemers met een takenpakket met hogere complexiteit kiezen vaker voor het kantoor als hoofdwerkplek, in het bijzonder wanneer ze vaak moeten samenwerken met collega’s, gebruik maken van specifieke uitrusting of thuis geen geschikte werkplek vinden.

Voorkeuren hoofdwerkplek

18%

Kantoor

14%

Mix kantoor en hybride

27%

Hybride

17%

Mix thuiswerken en hybride

24%

Thuiswerken

Top 5 activiteiten volgens voorkeur hoofdwerkplek

Voorkeur kantoor als hoofdwerkplek

Voorkeur thuis als hoofdwerkplek

Individueel geconcentreerd werken

Individueel geconcentreerd werken

Geplande meetings

Geplande meetings

Samenwerken

Individuele routinetaken

Informele, niet geplande meetings

Telefoongesprekken

Leren van anderen

Relaxen, een break nemen

Opvallend is dat zowel voor kantoor als thuiswerken dezelfde twee activiteiten bovenaan verschijnen. Peggie Rothe, Chief Insights & Research Officer (CIRO), wijst er wel op dat dit klassement niet voor alle organisaties gelijklopend kan zijn. Zelfs binnen organisaties zijn er verschillen tussen de afdelingen voor de voorkeur voor de hoofdwerkplek. Zo kiezen marketing, sales en HR gemakkelijker voor het kantoor als hoofdwerkplek, terwijl consultancy, operations en IT eerder voor thuiswerken/werken op afstand opteren.

Verdeling aantal werkdagen op kantoor volgens voorkeur hoofdwerkplek

Kantoor als hoofdwerkplek

Hybride werken

Thuis als hoofdwerkplek

27%

0 – 1 dag/week op kantoor

47%

0 – 1 dag/week op kantoor

37%

0 – 1 dag/week op kantoor

52%

2 à 3 dagen/week op kantoor

41%

2 à 3 dagen/week op kantoor

47%

2 à 3 dagen/week op kantoor

21%

4 tot 5 dagen/week op kantoor

13%

4 tot 5 dagen/week op kantoor

16%

4 tot 5 dagen/week op kantoor

Peggie Rothe: “Sommige werknemers hebben de kantooromgeving echt nodig. De kwaliteit van hun werkomgeving is cruciaal voor hun prestaties”.

De werkplek moet beantwoorden aan de taken die de werknemer er uitvoert. Wanneer hij/zij voelen dat dit thuis beter lukt, dan daalt de tevredenheidsscore voor het kantoor drastisch en valt het moeilijk om ze te overtuigen (terug) naar kantoor te komen.

Individueel geconcentreerd werken lukt veelal beter thuis, maar is ook op kantoor gewenst. De meeste kantooromgevingen zijn voor dit soort werk aan verbetering toe. Er is een grote variatie aan werkplekken nodig om de tevredenheid te laten stijgen.

Tim Oldman besluit met volgende actiepunten:

  • Begrijp de noden van de werknemers en breng ze in kaart
  • Zet de persoonlijkheid van de werknemer af tegen de noden van hun takenpakket
  • Toets de voorkeuren van de weknemer aan de noden van het werk
  • Bepaal daaruit de ideale mix tussen kantoor- en thuiswerken

En tot slot nog:

  • Begrijp de impact van de bestaande of nieuwe werkplekken op de tevredenheid bij de werknemers
  • Geef ze een goede reden om terug naar kantoor te komen (kantoorwerkplek moet beter scoren dan thuiswerkplek)
Eduard Codde
08-10-2021