FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » De Franse populatie thuiswerkers zal naar verwachting binnen twee jaar verdrievoudigen

De Franse populatie thuiswerkers zal naar verwachting binnen twee jaar verdrievoudigen

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_ ismagilov'> ismagilov </a> - 123RF)
(foto: ismagilov - 123RF)

De komende twee jaar zullen 31% van de Franse werknemers gebruik maken van thuiswerken tegenover slechts 9% voor het uitbreken van de Covid-19 pandemie. Deze vaststelling verplicht ondernemingen om de huur van hun bedrijfsruimte opnieuw te bekijken. Nieuw en anders gebruiken van de kantoren, omvormen van de werkvloer,…? Xerfi, een toonaangevend onderzoeksbureau in Frankrijk, heeft recent 800 bedrijfsleiders bevraagd onder de werktitel ‘Observering van de kantoormarkt’. De resultaten van de enquête gaven aan dat de populatie die in aanmerking komt voor thuiswerken (minstens één dag per week) in Frankrijk de komende twee jaar zal verdrievoudigen en dat ongeacht de sector van tewerkstelling. Het aantal dagen dat de werknemers de voorkeur zal geven aan hun home office boven het kantoor zal van 1,2 dagen voor de pandemie opklimmen naar gemiddeld 2,2 per week.

Het verminderen van de gehuurde kantoorruimte dient zich dan ook aan als een logische optie. Zowat een kwart van de verwachte verhuis- of herinrichtingsprojecten zal gepaard gaan met een oppervlaktedaling. De enquête geeft aan dat 30% van de grote ondernemingen verwacht minder oppervlakte of hooguit een stabiel aantal vierkante meters nodig te zullen hebben.

Door een extrapolatie van de opgetekende resultaten m.b.t. thuiswerken over twee jaar, wordt besloten dat er een aanzienlijke daling van de vraag naar kantoorruimte zal volgen. Voor de regio Île-de-France zou dat kunnen oplopen tot 10 miljoen vierkante meters of 20% van het huidige vastgoedaanbod voor kantoren. De regio Île-de-France is vooral gekend vanwege de hoofdstad Parijs en vertegenwoordigt 18,8 % van de Franse bevolking op slechts 2,2% van het land. Het is dan ook de dichtst bevolkte Franse regio met >12,2 inwoners.

De experten verwachten dat in het beste geval minstens enkele miljoenen vierkante meters kantoorruimte aan de vastgoedmarkt zullen worden teruggegeven met een groot risico op leegstand en een hoge druk op de huurprijzen. De te verwachten opnames zullen verder dalen.

Flexibiliteit in het vizier
Voor de huurders van kantoorruimte wordt flexibiliteit naar huurcontracten en oppervlakte een absolute prioriteit. In Frankrijk weet het aanbod zonder langdurige verbintenis, zoals coworking spaces en derde locaties, al 17% van de grote accounts te verleiden. De grote huurders geven aan dat ze klaar zijn om hun volledige of minstens een deel van hun gehuurde oppervlakte te herschikken in nieuwe, prestatiegerichte contracten ter vervanging van de traditionele lange termijn huurcontracten. Meer dan een derde van de tertiaire bedrijven (35%) en de helft van de grote afnemers van kantooroppervlakte tonen interesse voor exploitaties en coworking-ruimtes in door hen gehuurde gebouwen.

Volledig ingerichte kantoren, inclusief bemeubeling en dus klaar voor gebruik, aangeboden als ‘sleutel op de deur’-formule, zijn vandaag nog vrij nieuw op de Franse vastgoedmarkt. Toch is deze formule al bekend bij een kwart van de bevraagden en de helft van de grote afnemers. De vraag naar flexibiliteit heeft ook een versnelde invoering van het flex office tot gevolg, wat in Frankrijk lange tijd op grote tegenkanting stuitte. Flex office en thuiswerken zijn zoals hier bekend nauw samenhangend en werken het verminderen van benodigde kantoorruimte in de hand.

Als belangrijkste selectiecriteria voor te huren kantoorruimte noemen de deelnemers aan de enquête: de uitrusting (ruimte voor samenwerken, natuurlijke lichtinval, uitrusting voor tele- en videoconferencing, ontspanningsruimte…) en het design. Dagelijkse dienstverlening als catering, conciërge, kinderopvang,… worden nog steeds gewaardeerd, maar onder de voorwaarde dat deze diensten door een gespecialiseerde service provider worden beheerd en bij voorkeur door de verhuurder worden geïmplementeerd.
Eduard Codde
11-10-2021