FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Nederlandse kantoormarkt blijft stijgen

Nederlandse kantoormarkt blijft stijgen

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_digitalpearls'>digitalpearls</a> - 123RF)
(foto: digitalpearls - 123RF)

Anders dan de verontrustende berichten bij onze zuiderburen, waar binnen enkele jaren gevreesd wordt voor miljoenen vierkante meter leegstand in ‘groot-Parijs’, stijgt de Nederlandse kantoormarkt al voor het derde kwartaal op rij. Sinds januari dit jaar werden al in totaal 615.000 m² kantoorvloer in gebruik genomen. Volgens Cushman & Wakefield is deze positieve ontwikkeling een indicatie van de hernieuwde focus van huurders op hun noden. Het stilaan verdwijnen van de onzekerheid rond de Covid-19 pandemie die de wereld zowat anderhalf jaar gijzelde en de gunstige economische vooruitzichten, zorgen er nu voor dat bedrijven hun strajecten opnieuw oppakken, luidt de verklaring voor de stijgende trend. De Nederlandse kantoormarkt herstelde zich de eerste twee kwartalen van 2021 al behoorlijk en dat ging ook in het derde kwartaal zo door. Tijdens de zomermaanden waren het vooral kleinere kantoorgebruikers en bedrijven in de Tech-sector die toehapten. Nu volgen ook grotere corporate organisaties.

De zakelijke dienstverleners en administratieve diensten van de industrie, handel- en transportbedrijven nemen opnieuw een groter aandeel met respectievelijk 29% en 25%. Hiervoor zijn enkele hele grote transacties verantwoordelijk, zoals die van juridische dienstverleners De Brauw (18.000 m²) en DLA Piper (7.000 m²) op de Amsterdamse Zuidas. Daarnaast zijn er een niet gering aantal middelgrote transacties verspreid over gans Nederland, waaronder Hekkelman Advocaten & Notarissen in Nijmegen (3.200 m²) en de financiële specialisten van BDO (3.200 m²) in Rotterdam. Toch gaat het niet unaniem in stijgende lijn, want het aandeel van de financiële dienstverlening, de overheid en andere non-profit instellingen liep verder terug ten opzichte van vorig jaar.

Sstrategie opnieuw definiëren
Volgens Cushman & Wakefield stippelen huurders van kantoren hun strategie opnieuw uit en doen dat in lijn met de organisatiedoelstellingen op de middellange termijn. Ze bestuderen daarbij voorafgaand het aandeel van thuiswerken en de mate waarin dit een blijvend aspect zal zijn, alsook de nieuwe functie(s) van hun kantoor. Deze oefening is lang nog niet overal afgerond. Opvallend is dat de Nederlandse kantoormarkt een trend richting ander gebruik van het kantoor ziet, in plaats van een trend naar minder kantoor. Het kantoor blijft voor onze noorderburen de primaire hub om samen met collega’s en klanten te werken, wat zich op dit ogenblik reflecteert in een toenemende vraag naar oppervlakte.

Vijf grote steden
Net iets meer dan de helft (51%) van de Nederlandse kantooropnames vonden plaats in de vijf grootste steden van het land. Dat is aanzienlijk hoger dan in 2020 (44%) maar wel geheel in lijn met het gemiddelde over vele jaren daarvoor. Amsterdam is dit jaar op zich al goed voor een kwart van de Nederlandse kantooropnames en daarmee de belangrijkste vestigingslocatie in Nederland. Dit valt toe te schrijven aan het beschikbaar komen van veel nieuwbouw, wat ook binnen de stad een nieuwe, hogere verhuisdynamiek heeft aangezwengeld.

De opnamesituatie in Rotterdam is grotendeels vergelijkbaar met die van Amsterdam. Verleden jaar ging de opname nog lichtjes achteruit (-3% t.o.v. 2019), wat vooral werd toegeschreven aan een relatief grote beschikbaarheid van kantoorruimte. Vandaag neemt Rotterdam 13% aandeel in de totale Nederlandse kantooropname, wat sinds 2007 niet meer zo hoog is geweest.

En verder…
De Nederlandse vastgoedmarkt verwacht dit jaar een totale ingebruikname van rond de 1 miljoen vierkante meter kantoren. Kantoorgebruikers waarvan hun huurovereenkomst afloopt, geven massaal aan hun traject opnieuw te zijn gestart en nog op korte termijn een nieuw contract te willen afsluiten. De totale zoekvraag zou in Nederland momenteel 400.000 m² bedragen. Hieruit besluit Cushman & Wakefield dat de opname eind dit jaar binnen de bandbreedte van het vijfjaargemiddelde - 1,1 miljoen m² – zal uitdraaien. Zij verwachten een volledig herstel van de kantooropname tot op pre-COVID niveau tegen 2023, al zal dat afhankelijk zijn van een gezonde aanbodsituatie op de kantorenmarkt.

Na een grote euforie rond thuiswerken hebben herhaalde lockdowns ervoor gezorgd dat zowel KMO’s als multinationals goed nadenken over de optimale inzet van het kantoor in het post-COVID tijdperk. Niet onbelangrijk daarbij is het kunnen aanbieden van een inspirerende werkomgeving op kwalitatief hoogwaardige locaties.
Eduard Codde
13-10-2021